• Medij: Dnevnik

Krka Fabry neprimeren za Clana nadzornega sveta Po julijski skupščini Krke in napovedi izpodbijanja spornega imenovanja Hansa Helmuta Fabrvja za novega člana nadzornega sveta, je Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) na okrožno sodišče v Novem mestu vložilo tožbo za izpodbijanje in ničnost sprejetega sklepa. Že pred tem je vložilo zahtevo za izdajo začasne odredbe, s katero bi dosegli zadržanje oziroma prepoved opravljanja funkcija Fabrvja in s tem, kot pravijo, preprečili škodo, ki bi lahko nastala pri pridobivanju in seznanjanju s podatki, ki so poslovna skrivnost Krke.

Predsednik VZMD Kristjan Verbič se sprašuje, v čigavem interesu je, da občutljive podatke in strategije družbe lahko pregleduje oseba, potencialno povezana z ostro konkurenco, Sandozom, ki je del skupine Novartis.

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items