• Medij: sta
  • Datum objave: ponedeljek, 25.09.2017

Ljubljana, 25. septembra - Ljubljanska borza je nov trgovalni teden začela z rastjo. Indeks blue chipov SBI TOP se je oblikoval pri 802,66 točke, kar je 3,24 točke oz. 0,41 odstotka več kot v petek. Najbolj so se podražile delnice Luke Koper, za več kot dva odstotka in pol namreč.

Borzni posredniki so sklenili za 638.720 evrov poslov, od tega za 557.030 evrov z delnicami prve kotacije.


Med delnicami iz prve kotacije, ki so vključene v indeks, so se najbolj podražile delnice Luke Koper (140.320 evrov; +2,61 odstotka na 31,40 evra), sledile so delnice Pozavarovalnice Save (23.150 evrov; +1,23 odstotka na 16,40 evra) in Petrola (90.560 evrov; +0,83 odstotka na 365 evrov).

Pocenile so se delnice Gorenja (10.350 evrov; -1,71 odstotka na 5,701 evra) in Telekoma Slovenije (19.700 evrov; -0,37 odstotka na 81,50 evra).

Medtem so nespremenjeni ostali zaključni tečaji delnic Intereurope (ob 4870 evrov prometa pri 1,92 evra), Krke (ob 73.650 evrov prometa pri 55,15 evra) in Zavarovalnice Triglav (ob 194.010 evrov prometa pri 28 evrih).

Mercatorjeve delnice, ki so vključene v prvo kotacijo, ne pa tudi v indeks, so se ob skromnem prometu pocenile za 2,83 odstotka na 35,01 evra.

Od preostalih delnic, katerih vrednost se upošteva pri izračunavanju indeksa, so se podražile delnice Uniorja, ki so uvrščene v standardno kotacijo, in sicer za 3,78 odstotka na 18 evrov, medtem ko so se delnice KD Group in Cinkarne Celje iz vstopne kotacije pocenile. Zaključni tečaj prvih se je ob skromnem prometu in 7,69-odstotnem padcu oblikoval pri 6,01 evra, druge pa so se ob 49.260 evrov prometa pocenile za 0,16 odstotka na 182,20 evra.

Med obveznicami so izstopale obveznice Sija 4. izdaje, katerih zaključni tečaj se je ob 31.500 evrov prometa znižal za 1,22 odstotka na 105 odstotkov nominalne vrednosti.

OBJAVE NEKATERIH BORZNIH DRUŽB

Delničarji družbe Farme Ihan so se na današnji skupščini seznanili z bilančno izgubo, ki je konec minulega leta znašala 15,61 milijona evrov, ter s stanjem insolventnosti in ukrepi finančnega prestrukturiranja. Na predlog uprave je skupščina potrdila sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala, s katerim se je ta z dosedanjih 500.000 evrov zaradi kritja izgube zmanjšal na nič evrov, hkrati pa so bile razveljavljene tudi vse dosedanje delnice družbe.

Z današnjo skupščino je edini lastnik Farm Ihan postala Družba za upravljanje terjatev bank, preostali delničarji pa so delnice izgubili. Zaradi razveljavitve vseh dosedanjih delnic je Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) na skupščini napovedalo možnost izpodbijanja sklepov.

Uprava družbe Unior je objavila sporočilo v zvezi z vloženo tožbo VZMD zoper sklep skupščine Uniorja o soglasju za izčlenitev dejavnosti turizma. Uprava meni, da ni kršila pravice do obveščenosti VZMD, saj da je uprava na skupščini na zastavljena vprašanja podala obširna pojasnila, poleg tega pa je bil pooblaščenec VZMD na koncu razprave o izčlenitvi vprašan, ali ima še kakšna dodatna vprašanja v zvezi s pojasnili, na kar je bil odgovor nikalen.

Uprava tako ocenjuje, da vložena tožba pomeni zlorabo pravice do pravnega sredstva, saj jo je vložil delničar, ki je imetnik dveh delnic, iz popolnoma neutemeljenih razlogov. Menijo, da se z vloženo tožbo povzroča škoda tako Uniorju kot tudi vsem preostalim delničarjem.

Nova KBM je sporočila, da je bila njena obveznica z oznako KBM10 v petek umaknjena iz borzne kotacije Dunajske borze. Po umiku obveznice Nova KBM nima uvrščenih finančnih instrumentov v organizirano trgovanje oziroma borzno kotacijo.

Slovenija bo v četrtek povečala število obveznic RS78 pod odložnim pogojem. Obstoječemu številu obveznic bo dodala 500.000 dodatnih, s čimer jih bo na trgu skupno tri milijone. Povečala bo tudi število obveznic RS79 pod odložnim pogojem, in sicer za 200.000 na tri milijone. Odložni pogoj predstavlja vknjižba četrte izdaje obveznic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD.