Kranj - Ponedeljkova skupščina Is-kraemeca DUS, ki združuje tri tisočmalih delničarjev Iskraemeca, bominila v znamenju odločitve prodajeIskraemeca egiptovskemu podjetjuEl Sewedy iz Kaira. Iskraemeco DUSje tretjinski lastnik Iskraemeca, kiskupaj z državnima Kadom in So-dom prodaja podjetje. V Dnevnikusmo že v začetku meseca in tudivčeraj napovedovali, da so vsi trijelastniki tik pred podpisom pogodbez egiptovskim izdelovalcem elek-tronskih števcev, ki poleg cene od 90do 100 evrov obljublja tudi ohranitevproizvodnje in s tem delovnihmest.Predlog skupščine je, da uprava, kijo vodi Boštjan Marovt, dobi so-glasje za prodajo vseh delnic. »Moč-no upam, da bodo

delničarji predlog podprli. Takoj po prodaji gre DUS vlikvidacijo, kar pomeni, da bomokupnino sorazmerno razdelili medvse delničarje. Vsak delničar bo takoza eno delnico dobil toliko, kot bokupec zanjo plačal, od tega bomoodšteli le nekaj stroškov prodaje inupravljanja,« je povedal Boštjan Ma-rovt, ki je potrdil, da je od trehponudnikov za Iskraemeco izbranoprav egiptovsko podjetje, cene indrugih podrobnosti pa pred dokon-čnim podpisom pogodbe ni želelpotrditi. »Ce vprašate mene, bi po-godbo podpisal takoj, na potezi pasta večinska lastnika Kad in Sod,« ješe dodal Marovt. Na ponedeljkoviskupščini pričakujejo dobro udele-žbo malih delničarjev tako prek poo-blaščencev kot posamezno. pkMedij: Dnevnik
Avtorji: P.K.
Teme: mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik
Datum: 20. 10. 2007
Stran: 22