Gorenje5 9.1.2018

Za zamenjavo nadzornikov Marka Voljča in Uroša Slavinca je glasovalo 44,7-odstotka delničarjev. Franjo Bobinac, ki se je moral braniti težkih očitkov, meni, da ne gre za nezaupnico.

Na dopoldanski skupščini delničarjev Gorenja, po pričakovanjih manjšinski delničarji niso uspeli izglasovati zamenjave predsednika nadzornega sveta Marka Voljča in člana Uroša Slavinca, saj bi za to potrebovali tri četrtine glasov, za sklep pa je glasovalo 44,7-odstotka na skupščini prisotnega kapitala. Zato tudi niso glasovali o imenovanju s strani manjšinskih delničarjev predlaganih Philipa Alexandra Sluiterja in Roberta Lična. Sluiter je opozoril na konflikt interesov in precejšnje zneske, ki jih je prejela kadrovska agencija Voljčove soproge in na to, da Slavinec ni želel ukrepati, ko ga je opozarjal na morebitne nepravilnosti, malo za tem pa se je v Gorenju zaposlil Slavinčev sin.Je pa Sluiter med svojo predstavitvijo očital predsedniku uprave Franju Bobincu resno prevaro, ki naj bi jo med revizijo ugotovila angleška svetovalna družba Grant Thornton, kjer naj bi Gorenje leta 2008 nakazalo 15 milijonov evrov posojila kot je dejal Sluiter neki družbi, ki naj bi za švicarski sklad kupoval delnice Gorenja. Bobinac se je na očitke ostro odzval in po skupščini pojasnil, da je šlo za posojilo, ki je bilo v celoti z obrestmi vrnjeno. In dodal, da Sluiter nikoli ni verjel v samostojno Gorenje, da je želel prenesti proizvodnjo iz Slovenije na Nizozemsko in v Azijo, želel je tudi kadrovati v upravi in naslediti Branka Apata, kar pa uprava in nadzorniki niso sprejeli. "Sluiterja smo bolj malo videvali v Velenju, medtem je spravil nekaj svojih družb v stečaj, upnikom pa ostal dolžan 10 milijonov evrov, od tega nizozemski banki 3,5 milijona evrov," je še dejal Bobinc.Redna skupščina Gorenja, ko bo prišlo do imenovanja novega nadzornega sveta bo maja letos, še prej pa se bodo nadzorniki sestali v četrtek in med drugim obravnavali sponzoriranje ruskega nogometnega kluba Torepdo. Gorenje bo v petek objavilo še oceno poslovanja v letu 2017 in letošnje načrte.

Medij: Večer

Avtor: Srečko Klapš

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items