• Medij: Večer

Med delničarje obeh zavarovalnic 70 milijonov evrov Page 2

SKUPŠČINI DELNIČARJEV

Prvi mož Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar obljublja, da dividend ne bodo zniževali - podobno kot Marko jazbec v Savi Re, kjer pa so izplačila nekaj skromnejša

Damijan Toplak

Skupščini Zavarovalnice Triglav in Save Re sta včeraj njihovim skupno okrog dvajset tisoč delničarjem prinesli dokaj visoke dividende, ki bodo izplačane že 14. junija. Pri Triglavu že četrto leto zapored po 56,8 milijona evrov dividend, pri Savi Re pa tretje leto zapovrstjo po 12,4 milijona evrov. Pri tem ima Triglav stabilno lastniško strukturo, kjer imata državna Zpiz in SDH dobrih 62 odstotkov delnic, pri Savi Re pa sta kroga lastnikov okrog slovenske države in hrvaške Adris Grupe s Croatio Osiguranje precej bolj izenačena z okrog četrtino lastništva vsak.

Pozdravlja tujo konkurenco

Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, je po skupščini dejal, da njihova dividendna politika ostaja stabilna, z željo deliti vsaj polovico čistega dobička preteklega leta, si bodo pa prizadevali, da dividenda tudi vnaprej ne bo nižja od obstoječe. Rast premije Triglava bo po njegovih besedah v prihodnje bolj izrazita na trgih zunaj Slovenije, kar se je dogajalo tako lani kot se letos, in zaradi staranja prebivalstva predvsem pri zdravstvenih in pokojninskih zavarovanjih. Ne izključuje tudi kakšnega prevzema na tujih trgih, kjer so rezerve za rast predvsem v Srbiji in na Hrvaškem. Nedavni nakup Adriatic Slovenice s strani Generalija, ki ima ambicije na podobnih trgih kot Triglav, pozdravlja, saj je vsaka konkurenca dolgoročno dobra za vse prisotne zavarovalnice, meni.

Pri naložbenem portfelju ostajajo pri Triglavu konzervativni predvsem z naložbami s fiksnimi donosi, prisotni so tudi pri nakupu in upravljanju nepremičnin. Triglav ima sicer delničarje iz kar 37 držav, glavnina pa je po sedežu iz Slovenije, Avstrije, Luksemburga, ZDA in iz Hrvaške. Letos naj bi zbrali že nad milijardo evrov premije ter med 80 in 90 milijoni evrov čistega dobička.

Razpršeno lastništvo ne ovira razvoja

Približno leto dni prvi mož Save Re Marko Jazbec, ki zapletov Adris Grupe s pridobivanjem dovoljenja AZN za povečanje lastništva v Savi Re z do 20 na do 33 odstotkov ni želel komentirati, pa je spomnil, da so delničarjem po 55 milijonov evrov vredni dokapitalizaciji leta 2013 za potrebe nakupa nekdanje Zavarovalnice Maribor v obliki dividend in dokupa lastnih delnic vrnili že 63,2 milijona evrov. Tokratni predlog društva VZMD o približno podvojitvi dividend, da bi si najmanjši delničarji sploh povrnili stroške izplačila, pa ni šel na glasovanje. Slabih pet odstotkov delničarjev Save Re ima do 15 delnic in po plačilu stroškov jim lahko dividenda realno prinese celo izgubo. A Jazbec pravi, da je njihov predlog upošteval kapitalsko ustreznost in bonitetno oceno družbe, želijo pa tudi ohraniti manevrski prostor še za kakšen prevzem, saj opazujejo kar nekaj potencialnih prevzemnih tarč.

"Od prihodnjega poslovanja skupine bodo odvisne višine prihodnjih dividend, a stremeli bomo k izplačilu okrog 40 odstotkov dobička skupine za preteklo leto in okrog desetodstotni postopni rasti zneska. Za letos tako načrtujemo že nad 520 milijonov evrov zbrane premije ter med 37 in 39 milijoni evrov čistega dobička, čeprav smo v letošnjem letu imeli dva večja škodna dogodka v Šanghaju na Kitajskem in v Kongu v Afriki," za letos vseeno ostaja optimističen Jazbec, ki ga niti razpršena lastniška struktura v Savi Re ne skrbi in po njegovem tudi ni moteča, da se bodo lahko še naprej razvijali.

Načrtujejo tudi prevzeme

V strategiji poslovanja vse do leta 2020, kamor sodi tudi Zavarovalnica Sava s sedežem v Mariboru, predvidevajo rast s prevzemi, pa tudi digitalizacijo in tehnološko posodobitev poslovanja, prav tako iskanje okoljskih in trajnostnih projektov in pa zniževanje vrzeli med notranjo in tržno vrednostjo delnice. Ta se je v zadnjem času že občutno znižala, saj je borzna vrednost delnice skoraj takšna kot njena knjigovodska vrednost. V skupini Sava Re, pravi Marko Jazbec, bodo še naprej veliko delali tako za prihodkovno kot stroškovno optimizacijo poslovanja.

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items