Dnevnik, 26.9.2009

Mened_erji_Mitola_Co_z_lastnimi_delnicami_v_popla_ilo_prevzemaMatjaž Polanič Ljubljana - Manj kot mesec dni po iztisnitvi malih delničarjev in slabega pol leta po končanem menedžerskem prevzemu sežanskega proizvajalca lepil Mitol so njegovi menedžerji, ki so se za potrebe prevzema zbrali v družbi Adria Naložbe, začeli poplačilo prevzema. Mitol bo namreč umaknil kar 61,2 odstotka lastnih delnic, od česar jih mora 50,1 odstotka prej še kupiti. Lastne delnice bo Mitol kupil v več fazah, zanje pa bo odštel okoli 6,4 milijona evrov (ob upoštevanju, da bo za delnico odštel toliko, kot je znašala prevzemna cena). Modra Linija Holding, Jub-H in Adria Naložbe so se na skupščini odločili, da Mitol najprej kupi 29,3 odstotka lastnih delnic in jih nato 40 odstotkov umaknejo.

Mitol ima že sedaj v lasti 11 odstotkov lastnih delnic. V drugi fazi bodo osnovni kapital s preoblikovanjem kapitalskih rezerv in presežnih zakonskih rezerv povečali za skoraj sedem milijonov evrov na 8,7 milijona evrov, kar jim bo omogočilo ponoven nakup lastnih delnic in njihov umik. V zadnji, tretji fazi bo namreč Mitol od svojih treh lastnikov odkupil še dodatnih 21 odstotkov lastnih delnic in jih nato umaknil. Kot pojasnjuje predsednik uprave Mitola in 11,3-odstotni lastnik Adrie Naložb Matjan Mateta, bosta imela Modra Linija in Jub-H po umiku lastnih delnic vsak v lasti po 24-odstotni delež, 52 odstotkov delnic pa bo v lasti Adrie Naložb. To pomeni, da bo Mitol od Modre Linije Holding kupil za kar 4,8 milijona lastnih delnic, od družbe Jub-H za 0,9 milijona evrov, od Adrie Naložb pa za 0,74 milijona evrov delnic. Po zagotovilih Matete bo Mitol kupnino za lastne delnice pokril samo z lastnimi sredstvi. »Na evropskem trgu je v naši panogi preobilje proizvodnih zmogljivosti, v primerjavi s konkurenco pa imamo preveč kapitala. Zaradi posledic recesije, ki bodo trajale še nekaj let, smo se odločili, da preidemo na manjši obseg, vendar pa zaradi tega ne bo ogrožen naš razvoj,« pojasnjuje Mateta in dodaja, da so v zadnjih letih intenzivno investirali, tako da imajo trenutno še veliko prostih zmogljivosti. Mitol bo umaknil kar 61 odstotkov lastnih delnic, s čimer bodo njegovi menedžerji na čelu s predsednikom uprave Marjanom Mateto svoj 26-odstotni delež povečali na kar 52 odstotkov.


Medij: Dnevnik
Avtorji: Polanič Matjaž
Teme: mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik
Datum: 26. 09. 2009
Stran: 20