mercator pooblastila 28. 5. 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., spodbuja delničarje k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic in v ta namen pričenja z organiziranim zbiranjem pooblastil. Tako lahko tudi brez osebne udeležbe na skupščini delničarji uveljavljajo svojo pravico do glasovanja in s tem tudi neposredno vplivajo na upravljanje družbe.

Skladno s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Poslovni sistem Mercator, d. d., svoje delničarje obvešča, da smo na podlagi dogovora, sklenjenega dne 8. 5. 2018 z VZMD (Vseslovenskim združenjem malih delničarjev) ter na podlagi dogovora, sklenjenega dne 11. 5. 2018 z Društvom MDS (Društvo Mali delničarji Slovenije), pričeli z izvedbo organiziranega zbiranja pooblastil delničarjev za 25. redno skupščino delničarjev, ki bo dne 12. 6. 2018. Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Društvo MDS in VZMD so izbrali naslednje pooblaščence, ki jih bodo lahko delničarji pooblastili za uresničevanje svojih pravic: Janez Elikan, mag. Kristjan Verbič in Rajko Stanković.

Obvestilo bo od 28. 5. 2018 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercator.si.

Poslovni sistem Mercator, d. d.
Uprava

Datum: 28.05.2018

Vir: SEONET

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items