• Medij: Primorske novice
  • Datum objave: ponedeljek, 29.05.2017

Na današnji skupščini družbe Istrabenz so delničarji med drugim sprejeli sklep o spremembi sedeža družbe v Portorož. Kot so po skupščini sporočili iz Vseslovenskega združenja malih delničarjev, je selitev iz Kopra v Portorož posledica prodaje poslovnih prostorov v lasti družbe Istrabenz, v katerih je imela družba registriran sedež.PORTOROŽ> Poleg selitve sedeža družbe so se delničarji na današnji skupščini seznanili z bilančno izgubo za lansko poslovno leto v višini 105,46 milijona evrov, ki je sestavljena iz 12,52 milijona čistega dobička leta 2016 in 117,98 milijona evrov nepokritih izgub iz preteklih let.

Skupina Istrabenz je ob tem konec leta 2016 razpolagala z 89,1 milijona evrov sredstev, kar je 27 odstotkov manj kot konec leta 2015. Največji vpliv na zmanjšanje sredstev je imela odprodaja družb Istrabenz plini in Grand Hotel Adriatic iz Opatije.

Članom uprave in nadzornega sveta so delničarji podelili razrešnice ter za revizorja za leto 2017 imenovali revizijsko družbo Deloitte revizija, so še sporočili iz združenja.

STA

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items