• Medij: Radio Slovenija 1

RA SLOVENIJA 1, 29.6.2018, DRUGA JUTRANJA KRONIKA, 7:08

Prispevek od 08:09 minute dalje.

Na skupščini se bodo sešli delničarji Luke Koper. Poleg delitve bilančnega dobička bodo odločali o razrešnici nekdanji Matičevi upravi za lani ter se seznanili s tožbami, ki jih Luka vodi proti Časarjevi upravi in takratnim nadzornikom, ki so odobrili za Luko škodljive posle. Tjaša Škamperle.

TJAŠA ŠKAMPERLE: Slovenski državni holding zanima, ali so tožbe, ki so v teku zoper nekdanji nadzorni svet in Časarjevo upravo, še upravičene. Zahtevali so poročilo o stroških in pričakovanem uspehu. Tožbeni zahtevki za več spornih poslov so bili skupaj težki 32 milijonov evrov. Nekaj tožb je Luka pravnomočno izgubila, na nekaj odločitev še čaka. Uprava v poročilu predvideva, da je možnost za uspeh pri teh več kot 50 odstotna, a hkrati, da znaša premoženje vseh tožencev 1,3 milijona evrov, Luka pa je že dosedaj za sodne in odvetniške stroške plačala 1,7 milijona evrov. Ker je upravo za tožbe pooblastila skupščina, je odločitev o morebitnem odstopu oziroma prekinitvi prav v rokah delničarjev. Ti bodo danes odločali o delitvi bilančnega dobička. SDH ima drugačen predlog kot uprave ter predlaga višjo dividendo. Skupščina bo odločala tudi o podelitvi razrešnice nekdanji upravi Draga Matiča. Pričakovati je, da je, tako kot pred enim letom, ne bodo dobili. Po enem letu pa je sodišče odločilo o tožbi Vseslovenskega združenja malih delničarjev, ki se je po lanski skupščini pritožilo zaradi imenovanja treh novih nadzornikov. Sodišče je tožbo zavrnilo.

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items