Dnevnik, 13.08.2012

Mali delni_arji_bi_od_kodninsko_preganjali_Medveda_in_vodstvo_HSEMali delničarji bi odškodninsko preganjali Medveda in vodstvo HSE Posebna revizija je potrdila, da so več let pod ceno prodajali premog oziroma lignit -Zahtevajo plačilo 17,4 milijona evrov Tomaž Modic Ljubljana - Potem ko je posebna revizija poslov Premogovnika Velenje pritrdila dolgoletnemu opozarjanju malih delničarjev, da družba v resnici pod ceno prodaja premog oziroma lignit Termoelektrarni Šoštanj (v lasti HSE) , bodo ti na skupščini premogovnika konec meseca zahtevali imenovanje posebnega zastopnika, ki bi proti odgovornim vložil tožbe za povrnitev škode. Ker bi bilo v tem primeru na tnalu odvetniške pisarne Vladimir Bilič tudi aktualno vodstvo HSE, ni pričakovati, da bi HSE kot večinski delničar soglašal z njihovo zahtevo, tako da bodo morali verjetno znova za »posredovanje« zaprositi sodišče.

V kolikor jim bo uspelo, bodo v prvi vrsti »ogroženi« predsednik uprave premogovnika Milan Medved ter člani uprave in nadzornega sveta, ki so opravljali funkcijo od leta 2005 naprej, pa tudi odgovorni v HSE, saj so ti lahko vplivali na Medveda in druge v premogovniku, da ti poslujejo v škodo družbe. »Delničarji so na vsaki skupščini posebej izpostavljali ta problem, nanj opozarjali in se poleg tega večkrat pisno obrnili na vse organe tako HSE kot tudi na Premogovnik Velenje, zaradi česar se člani organov vodenja in nadzora obeh družb sedaj ne morejo sklicevati na nepoznavanje zadeve. Obenem štejemo, da so škodo povzročili naklepoma, saj smo nanjo ves čas opozarjali brez ustreznega odziva,« so zahtevo obrazložili mali delničarji premogovnika. Pod njo so sicer podpisani MP Naložbe, ki jih lastniško obvladuje Bogdan Pušnik, Stojan Hribar, Intertrade ITC in Towra, ki obvladujejo skoraj 9,4 odstotka kapitala. Kot smo prvi razkrili v Dnevniku, je posebna revizija ugotovila, daje cena lignita, ki ga je premogovnik med letoma 2005 in 2009 prodajal TEŠ, rasla precej počasneje od cene električne energije, ki so jo iz Šoštanja v istem obdobju prodajali HSE. Revizorji so tudi izračunali, da znaša morebitno oškodovanje lastniškega kapitala Premogovnika Velenje med 13,6 do 17,4 milijona evrov. Mali delničarji, kisisicerdalj časa prizadevajo izstopiti iz lastništva, tako zahtevajo, da odgovorni v HSE in premogovniku iz svojega lastnega premoženja plačajo 17,4 milijona evrov. Za nameček bi lahko ugotovitve revizije pomembno zamajale ekonomiko projekta TEŠ 6. Ta namreč temelji še na precej nižji ceni lignita od tistih, po katerih ga je premogovnik prodajal do zdaj.Kristjan Verbič se je predlagal v nadzorni svet Premogovnika Ker do sklica skupščine nobeden od malih delničarjev Premogovnika Velenje ni predlagal svojega kandidata za nadzorni svet, je Holding slovenske elektrarne (HSE) za nova člana predlagal svoja predstavnika Marka Štrigla in Matjaža Eberlinca. Nekaj dni po tem pa je HSE glede predvidenega vstopa kandidata malih delničarjev v nadzorni svet pisal Kristjan Verbič iz VZMD in predlagal kar samega sebe. Če bo predlog potrjen, bosta za nova nadzornika imenovana Verbič in Štrigl.

 

Medij: Dnevnik
Avtorji: Modic Tomaž
Teme: Vseslovensko združenje malih delničarjev, Kristjan Verbič, mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik
Datum: 13. 08. 2012 
Stran: 8

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items