• Medij: Dolenjskilist.si

Novo mesto - Novomeška farmacevtska družba Krka je prejela sklep Okrožnega sodišča v Novem mestu, ki zavrnilo predlog društva Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), da se Hans-Helmutu Fabryju onemogoči izvajanje funkcije člana nadzornega sveta Krke. 

Kot so prek spletni strani ljubljanske borze sporočili iz Krke, je sodišče kot razlog za svojo odločitev navedlo, da VZMD ni v zadostni meri konkretiziral in izkazal težko nadomestljive škode, ki bi nastala zaradi nasprotja interesov Hans-Helmuta Fabryja in ki bi se lahko odražala kot nasprotovanje interesom Krke. Zoper sklep je možna pritožba v roku 8 dni.

Delničarji Krke so Hans-Helmuta Fabryja za novega nadzornika imenovali na julijski skupščini, čemur je nasprotoval predsednik VZMD Kristijan Verbič. Fabry je namreč v svoji karieri delal na vodilnih položajih številnih mednarodnih podjetij, med drugim tudi v farmacevtski multinacionalki Novartis in njegovi generični diviziji Sandoz, zaradi česar naj bi bil pri opravljanju nadzorne funkcije v Krki v konfliktu interesov.
Kot so o svojem novem nadzorniku zapisali na spletni strani Krke, se je Hans-Helmut Fabry rodil leta 1956 v Nemčiji. Leta 1981 je diplomiral iz psihologije na Univerzi v Münstru. Poklicno kariero je začel kot asistent na Inštitutu za psihologijo na Univerzi v Münstru in jo nadaljeval na najvišjih vodilnih mestih v številnih mednarodnih podjetjih, med njimi so Henkel, Bongrain, L'Oreal, Novartis AG, Sandoz, Hexal, GSK Consumer Healthcare. Prevzemal je vodilne izvršne funkcije in bil član več nadzornih svetov, predvsem v farmacevtskih podjetjih. Bil je tudi direktor v podjetju Novartis Deutschland GmbH. Redno se je izobraževal na področju menedžmenta, trženja in vodenja po programih INSEAD, IMD in HBS. Od leta 2016 deluje kot mentor in svetovalec.

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items