• Medij: Dolenjskilist.si

Novo mesto - Novomeška farmacevtska družba Krka je prejela sklep Okrožnega sodišča v Novem mestu, ki zavrnilo predlog društva Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), da se Hans-Helmutu Fabryju onemogoči izvajanje funkcije člana nadzornega sveta Krke. 

Kot so prek spletni strani ljubljanske borze sporočili iz Krke, je sodišče kot razlog za svojo odločitev navedlo, da VZMD ni v zadostni meri konkretiziral in izkazal težko nadomestljive škode, ki bi nastala zaradi nasprotja interesov Hans-Helmuta Fabryja in ki bi se lahko odražala kot nasprotovanje interesom Krke. Zoper sklep je možna pritožba v roku 8 dni.

Delničarji Krke so Hans-Helmuta Fabryja za novega nadzornika imenovali na julijski skupščini, čemur je nasprotoval predsednik VZMD Kristijan Verbič. Fabry je namreč v svoji karieri delal na vodilnih položajih številnih mednarodnih podjetij, med drugim tudi v farmacevtski multinacionalki Novartis in njegovi generični diviziji Sandoz, zaradi česar naj bi bil pri opravljanju nadzorne funkcije v Krki v konfliktu interesov.
Kot so o svojem novem nadzorniku zapisali na spletni strani Krke, se je Hans-Helmut Fabry rodil leta 1956 v Nemčiji. Leta 1981 je diplomiral iz psihologije na Univerzi v Münstru. Poklicno kariero je začel kot asistent na Inštitutu za psihologijo na Univerzi v Münstru in jo nadaljeval na najvišjih vodilnih mestih v številnih mednarodnih podjetjih, med njimi so Henkel, Bongrain, L'Oreal, Novartis AG, Sandoz, Hexal, GSK Consumer Healthcare. Prevzemal je vodilne izvršne funkcije in bil član več nadzornih svetov, predvsem v farmacevtskih podjetjih. Bil je tudi direktor v podjetju Novartis Deutschland GmbH. Redno se je izobraževal na področju menedžmenta, trženja in vodenja po programih INSEAD, IMD in HBS. Od leta 2016 deluje kot mentor in svetovalec.