Potem ko je Nova KBM vseh 109.627 malih vlagateljev obvestila o številu do-deljenih delnic, je včeraj na njihove račune tudi nakazala presežek vplačanegadenarja v skupnem znesku 593 milijonov evrov. Mali vlagatelji so, v skladu s po-nudbo delnic Nove KBM, želeni znesek investicije poravnali najkasneje v dvehdneh po naročilu za nakup delnic in tako državi na račun pri Novi KBM naka-zali 738 milijonov evrov. V skladu s sklepom vlade je bilo malim vlagateljem do-deljenih

5,395.365 delnic v skupnem znesku 145,674.855 evrov (brez bonusnihdelnic). Prospekt določa, da se presežek vplačanih zneskov malim vlagateljemvrne do 12. decembra, a so v Novi KBM vlagateljem presežek tako vplačanihzneskov na njihove račune nakazali šest dni pred tem rokom.Delnice bodo danes v skladu s pravili Klirinško-depotne družbe (KDD) vpi-sane na ustrezne račune pri KDD (to je registrske in trgovalne račune). Začetektrgovanja z delnicami Nove KBM (z oznako KBMR) pa bo na Ljubljanski borzi10. decembra ob 11. uri. (gr)Medij: Večer
Avtorji: G. R.
Teme: mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo
Datum: 07. 12. 2007
Stran: 9

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items