Ekspresno zaslišanje nekdanjih nadzornikov Luke Koper na koprskem sodišču Pred preiskovalno sodnico koprskega okrožnega sodišča Leo Dukič Japelj so bili včeraj vabljeni Robert Časar, nekdanji predsednik Luke Koper, Aldo Babic, Marjan Babic in Boris Marži, ki so bili člani uprave, v času, ko je bil njen predsednik Časar. S svojega mesta sta bila Časar in Babic razrešena na domnevno sporni skupščini Luke Koper junija letos - trdita namreč, da sta bila razrešena na seji, ki naj bi bila nezakonita, zato naj bi bilo po njuno tudi sklep seje nezakonit. Vsi razen Alda Babica so se sodišču opravičili, Babic pa je prišel na zaslišanje s svojim odvetnikom Francijem Matozom. Babic naj bi se bil

pred preiskovalno sodnico izjasnil za nedolžnega. Koprski policisti so junija letos zoper omenjeno četverico napisali kazensko ovadbo, koprska tožilka Barbara Milic Rozman je na hitro napisala zahtevo za preiskavo, preiskovalna sodnica pa je zaslišanje razpisala kar med sodnimi počitnicami, čeprav nobeden od osumljenih ni v priporu. Preseneča prav hitrost celotnega postopka od kazenske ovadbe do zaslišanja na sodišču, saj so bili osumljeni vabljeni na zaslišanje hitreje, kot če bi bili v priporu, čeprav se pripome zadeve prednostno rešujejo. Preseneča tudi dejstvo, da so koprski policisti napisali kazensko ovadbo zoper četvetrico, čeprav z njimi niso opravili zaslišanja, tožilka pa je kljub temu na sodišče vložila zahtevo za preiskavo. Policija in tožilstvo četverici očita, da so storili kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, dejanje pa naj bi bili storili kot člani uprave Luke Koper pri opravljanju gospodarske dejavnosti. To pa naj bi bili storili zato, da bi drugim pridobili premoženjsko korist, in sicer, ker naj bi bili brez soglasja nadzornega sveta družbe, ki bi ga morali pridobiti, pri odločanju o kapitalski udeležbi v pravnih osebah v tujini na seji 30. januarja letos potrdili dokapitalizacijo romunskih družb Railport Arad s.r.l. v višini 1,5 milijona evrov ter družbe SC Trade Trans Terminal Arad s.r.l. v višini 1,3 milijona evrov. Finančni službi naj bi bili naročili, da izplača prvi znesek v višini 1,5 milijona evrov, kar se je v sredini februarja tudi zgodilo. Tako naj bi si bila družba Railport Arad s.r.l. pridobila za 1,5 milijona evrov premoženjske koristi, drugo izplačilo pa ni bilo izpeljano, saj je sodišče izdalo začasno odredbo in je banka blokirala še drugo izplačilo. Odvetnik Matoz je po zaslišanju dejal: "Moj varovanec Babic ni zagrešil dejanja, ki se mu očita. Sum, s katerim operira tožilstvo, je povsem neutemeljen. Očitno tožilstvo uvaja kar 'kolektivno odgovornost' na področju kazenskega prava, saj je bivša uprava kar skupno osumljena kaznivega dejanja zlorab položaja. Policija je v naglici sestavila kazensko ovadbo, saj naj bi bilo dejanje storjeno 12. junija letos. Zato moj klient meni, da gre očitno za potrebo, da se njegovo ime očrni in da se javnosti pokaže, da so se v Luki Koper dogajala kriminalna dejanja, kar pa seveda ni res." (čk) Odvetnik Franci Matoz (levo), ob njem pa Aldo Babic, ob včerajšnjem prihodu na sodišče (FPAjMedij: Večer
Avtorji: C. K.
Teme: skupščina Luka Koper
Rubrika / Oddaja: Črna kronika
Datum: 13. 08. 2009
Stran: 27

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items