SeoNet, 16.10.2015

INI-799/15 
ŽITO, d.d., Ljubljana

ŽITO, d.d., Ljubljana

Odgovor družbe Žito d.d. na prejeti dopis VZMD

Družba Žito d.d. je dne 16.10.2015 prejela priložen dopis s strani Vseslovenskega združenja malih delničarjev - VZMD (scan priloga).

Navedbe VZMD, vezane na neobjavo informacij o odstopu članov nadzornega sveta družbe Žito d.d., so neresnične. Družba Žito d.d. je namreč dne 21.4.2015 objavila navedeno informacijo tako na straneh Ljubljanske borze SEOnet (povezava do objave: http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&;doc_id=57079) kot na korporativni spletni strani Skupine Žito (povezava do objave:  http://www.zito.si/2015/04/podpisana-pogodba-med-podravko-in-konzorcijem-prodajalcev-druzbe-zito-d-d/) ter tako omogočila dostop do informacije zainteresirani javnosti.

Družba Žito d.d. bo v skladu z dosedanjo dobro prakso in v skladu z zakonskimi zahtevami objavila vsak predlog delničarjev, ki izpolnjuje pogoje za objavo, kot to določa ZGD-1.

Žito d.d. 
Uprava
 
Datum: 16.10.2015
Pripeti dokumenti:Dopis VZMD z dne 16.10.2015