• Medij: sta

20170202 00757547

Ljubljana, 02. februarja (STA) - V naslovu in celotni vesti je napačno navedeno, da je odbor podprl prepoved hrambe vrednostnih papirjev pri odvetnikih. Popravljeno vest objavljamo v celoti.

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je podprl predlog novele zakona o trgu finančnih instrumentov, ki dovoljuje vodenje in hrambo vrednostnih papirjev le investicijskim družbam in bankam. Člen glede prepovedi opravljanja teh storitev odvetnikom in notarjem je pustil odprt in ga bo dorekel na februarski seji DZ.

S predlagano novelo zakona se opravljanje pomožne investicijske storitve hrambe in vodenja finančni instrumentov za račun strank kot samostojne dejavnosti dovoljuje le investicijskim družbam in bankam, je povedal državni sekretar na finančnem ministrstvu Tilen Božič. Le v tem primeru so namreč osebe, ki te storitve opravljajo, nadzorovane s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), imetniki vrednostnih papirjev pa vključeni v sistem jamstva.

Sprejem novele zakona bi pomenil prepoved sheme Delniška opora, ki jo v VZMD ponujajo imetnikom vrednostnih papirjev kot eno od možnosti za prenos delnic s pred kratkim ukinjenih registrskih računov pri KDD. Ta vlagateljem za plačilo devet evrov ponuja prenos njihovih delnic na skrbniški račun pri odvetniku, glasovalne pravice zanj pa izvaja VZMD.

Če vodenje vrednostnih papirjev na fiduciarnem računu ponujajo kot samostojno storitev, je odvetniki in notarji po predlogu vlade ne bi mogli več opravljati, je pa Žiga Kosi iz Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pojasnil, da bodo lahko še naprej tako kot doslej začasno hranili zapuščino pokojne osebe, dokler je ne razdelijo dedičem.

Po mnenju NSi prepoved vodenja in hrambe vrednostnih papirjev odvetnikom in notarjem posega v svobodno gospodarsko pobudo, poleg tega pa ni potrebna, saj je premoženje malega delničarja maksimalno varno že s hrambo na fiduciarnem računu, z njim pa niti odvetnik niti notar ne smeta in ne moreta razpolagati. Zato so predlagali črtanje prepovedi opravljanja teh storitev odvetnikom in notarjem.

Za takšno rešitev so se zavzemali tudi v VZMD, medtem ko so v društvu Mali delničarji opozorili, da lahko imetnika vrednostnih papirjev vstop v Delniško oporo stane celo več, kot če bi jih prenesel na klasičen trgovalni račun.

Predsednik VZMD Kristjan Verbič je Delniško oporo zagovarjal kot najboljšo možnost ukinjanju registrskih računov, ki daje malim vlagateljem možnost, da ohranijo svoje vrednostne papirje iz naslova privatizacije. "Borzno posredniške družbe so zavrnile odprtje trgovalnih računov na deset tisoč delničarjem, ker naj bi njihove delnice ne bile nič vredne. Pri nas so dobrodošli," je dejal.

Vendar odbor dopolnila NSi ni podprl, prav tako ne predloga SDS, naj omejitev ne velja za tiste odvetnike in notarje, ki bi pridobili dovoljenje ATVP. So pa poslanci koalicije napovedali, da bodo do obravnave predloga novele zakona na februarski seji DZ razmislili o bolj ustrezni rešitvi, zato je odbor sprejel dopolnilo, s katerim je člen ostal odprt in ga bo mogoče še spreminjati. Janko Veber (SD) je celo menil, da bi bilo najbolje vse vrednostne papirje vrniti nazaj na KDD.

Z novelo zakona se v slovenski pravni red prenaša tudi evropsko zakonodajo, med drugim glede višine glob, ki jih ATVP lahko izreče kršiteljem zakona.

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items