• Medij: DELO

Poslanci v resevanje Delniske opore VZMD

Usoda sheme še ni zapečatena - Koalicijski poslanci so si s praznim dopolnilom kupili čas Ljubljana - Usoda Delniške opore združenja VZMD, ki ga vodi Kristjan Verbič, še ni zapečatena. Koalicijski poslanci so z manevrom vsebinsko praznega dopolnila pustili odprt člen, ki je v noveli zakona o trgu finančnih instrumentov predvidel prepoved delovanja takšnih storitev. Rešitev naj bi poiskali do seje državnega zbora.

Razprava na parlamentarnem odboru se je pričakovano vrtela okoli 25. člena, ki je predvidel, da notar ali odvetnik ne sme zahtevati, da borznoposredniška družba na skrbniškem računu vodi vrednostne papirje, če to svojim strankam ponuja kot samostojno storitev. Za slednje se šteje, če njegove stranke imetnike pozivajo, naj svoje vrednostne papirje prenesejo na ta račun. Tak predlog je podprla tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). To bi se posebej prizadelo Delniško oporo, ki takšno storitev ponuja malim delničarjem za prenos delnic z registrskih (po novem prehodnih) računov pri KDD. Zato je Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) takšnemu predlogu ves čas nasprotovalo. »To je predlog, ki ne naslavlja nikogar drugega kot male delničarje in Delniško oporo,« je dejal Verbič. Opozoril je, da se skrbniški računi za skrivanje lastništva uporabljajo že leta, a za ATVP to vse doslej ni bil problem. Verbiča smo vprašali, koliko ljudi hrani delnice v okviru Delniške opore, a tega ni hotel razkriti. V Društvu malih delničarjev Slovenije (MDS) pa trdijo, da je na skrbniškem računu Delniške opore za dobrega pol milijona evrov delnic. VZMD je podprla tudi komisija državnega sveta, predlog po umiku takšnega določila je vložila tudi NSi. Za ohranitev te možnosti so se z dopolnilom zavzeli tudi v SDS, ki pa so predlagali, da bi opravljanje te dejavnosti dovolili le odvetnikom in notarjem, ki bi pridobili dovoljenje agencije za opravljanje investicijskih storitev in poslov ter bi izpolnjevali vse pogoje in jamstva, ki veljajo za borznoposredniške družbe. Državni sekretar Tilen Božič nobeni od teh rešitev ni bil naklonjen. Opozoril je, da »gre za nišo, ki jo je treba sanirati«. Pojasnil je, da se vodenje fiduciarnih računov odvetnikom in notarjem omogoča izjemoma za določene naloge, denimo pri urejanju dedovanja delnic. Izpostavil je še, da odvetniki niso vključeni v sistem jamstvene sheme, zato obstaja problem varnosti naložb. Poleg tega po njegovih besedah iz skrbniških računov ni razvidno lastništvo, kar ne omogoča preglednosti. Bozic je se opozoril, da je strošek vodenja trgovalnih računov pri BPH in bankah omejen na 0,5 odstotka vrednosti, pri takih ponudnikih pa ne. Grega Tekavec iz MDS pa je opozoril, da bi bilo treba tudi v primeru produktov, kot je Delniška opora, omejiti stroške vodenja teh delnic. Na primeru delnic Krke in Luke Koper je pokazal, da Delniška opora ni nujno najcenejša možnost. Tudi on je izpostavil problem varnosti skrbniških računov za vlagatelje. Da na vseh omenjenih področjih obstaja problem, je pokazala tudi razprava poslancev. Luka Mesec (ZL) je zato predlagal, da bi takšno dejavnost vendarle ohranili, da pa bi ATVP dobila vpogled v skrbniške račune, poleg tega pa bi moral imeti odvetnik sklenjeno zavarovanje v vrednosti naložb na skrbniškem računu. Koalicijske stranke so zahtevale 20-minutno prekinitev seje in po tem prišle s svojim dopolnilom k 25. členu, ki vsebinsko ni bistveno drugačen od prvotnega predloga. So pa s tem člen pustile odprt, kar pomeni, da ga bodo lahko še spremenile na februarski seji DZ. Kje bodo pristale delnice z registrskih računov pri KDD?

  • Medij: DELO
  • Avtor: Maja Grgič
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items