• Medij: Gorenjski glas

Ljubljana – Po iztisnitvi delničarjev iz družbe Kompas Hoteli Bled je Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo predlog za sodni preizkus denarne odpravnine.

Kot so pojasnili, je namreč glavni delničar, to je družba Hotel Slon, na aprilski skupščini kljub nasprotovanju VZMD sprejel sklep, da je ob iztisnitvi manjšinskih delničarjev primerna denarna odpravnina 10,37 evra na delnico, pri čemer po podatkih iz letnega poročila izhaja, da je knjigovodska vrednost delnice konec lanskega leta znašala 26,94 evra na delnico. To je skoraj 160 odstotkov več kot na skupščini določena odpravnina, so opozorili v VZMD. Zato so prepričani, da bo primerno – precej višjo – denarno odškodnino moč doseči preko sodne presoje višine denarne odpravnine. »Zgolj neodvisna, nepristranska in poštena cenitev lahko namreč pokaže dejansko vrednost delnice družbe po stanju v času iztisnitve,« so še dodali v VZMD.

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items