Krizanowski Delo 11.4.2018

Potem ko je ustavno sodišče le odločilo, da člen kazenskega zakonika, ki določa, da je zloraba notranjih informacij kaznivo dejanje, ni neustaven, bi lahko primer Marka Kryžanowskega zastaral. Odločilo bo višje sodišče.

Ustavno presojo je zahtevalo višje sodišče, ker je kazenski zakonik insajderstvo opredeljeval kot kaznivo dejanje, zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) pa kot prekršek. Višje sodišče je menilo, da sta zaradi nejasnih ločnic med kaznivim dejanjem in prekrškom mogoča dva različna postopka in različno sankcioniranje določenega ravnanja.

A ustavni sodniki so po več kot dveh letih le presodili, da očitek o nejasnih ločnicah ni utemeljen in da določilo kazenskega zakonika ni v neskladju z ustavo. Dodali so, da evropska direktiva članicam nalaga, da hude primere trgovanja z notranjimi informacijami opredelijo kot kazniva dejanja. Gre za primer Marka Kryžanowskega, ki je bil v ponovljenem sojenju leta 2015 na prvi stopnji obsojen na enoletno pogojno kazen zaradi domnevne zlorabe notranjih informacij pri nakupu delnic Petrola. Tožilstvo mu očita, da je med 16. in 21. aprilom 2008, le nekaj dni pred objavo rekordnih rezultatov družbe, s katerimi je bil kot predsednik uprave seznanjen, kupil za 63.000 evrov Petrolovih delnic. Ravnanje je tožilstvo označilo za šolski primer insajderstva.

Še deset dni do zastaranja

Kryžanowski se je na prvostopenjsko obsodbo pritožil na višje sodišče. A ker se 21. aprila izteče desetletni zastaralni rok, lahko zadeva zastara. Na višjem sodišču odločitev ustavnih sodnikov še proučujejo, glede zastaranja pa odgovarjajo, da je bil postopek med ustavno presojo prekinjen. »Vprašanje teka zastaralnega roka oziroma vprašanje dejanskega trenutka zastaranja je pravno vprašanje, o katerem bo odločil pritožbeni senat,« dodajajo. Datum seje pritožbenega senata bo določen v prihodnjih dneh. Če rok ne bo preložen, bi to lahko pomenilo zastaranje primera, saj je malo verjetno, da bi sodišče o pritožbi odločilo v desetih dneh.

Zastopnik Kryžanowskega Blaž Kovačič Mlinar pravi, da z ustavno odločitvijo ni seznanjen, prepričan pa je, da jim bo ne glede na to uspelo s pritožbo.

ATVP zadovoljna z odločitvijo

Na agenciji so z odločitvijo ustavnega sodišča zadovoljni: »Pričakujemo, da se bo sodni postopek pred višjim sodiščem zoper Marka Kryžanovskega čim prej nadaljeval in da bo sodišče še pred zastaranjem meritorno odločilo. Odločitev sodišča je pomembna zato, ker se bo s tem oblikovala sodna praksa glede ene najhujših kršitev s področja trga finančnih instrumentov, ki nam bo dala potrebne usmeritve glede nadzora in obravnave tovrstnih ravnanj,« pravijo.

To je pomembno tudi za drage sodne postopke zaradi zlorabe notranjih informacij pred marcem 2017, ko je tudi po ZTFI insajderstvo postalo kaznivo dejanje, saj se obtoženi ne bodo mogli izgovarjati, da gre le za prekršek. ATVP je v zadnjih desetih letih podala več kot deset kazenskih ovadb zaradi suma zlorabe notranjih informacij.

Slaba vest za Verbiča

Takšna odločitev ustavnega sodišča tako tudi ni v prid predsedniku Vseslovenskega združenja malih delničarjev Kristjanu Verbiču, ki je bil kot prvi in edini doslej lani pravnomočno obsojen na osemmesečno pogojno kazen s preizkusno dobo dveh let zaradi zlorabe notranjih informacij pri trgovanju z delnicami Velane, s katerimi naj bi si pridobil za 14.000 evrov protipravne koristi. Verbič je novembra vložil zahtevo za varstvo zakonitosti.

Medij: Delo

Avtorica: Maja Grgič

KOMENTAR VZMD:

ZAVRNITEV ODSTOPA PREDSEDNIKA VZMD - Ob javnih polemikah in celo obrekovanjih, za dodatno obrazložitev odločitve organov, VZMD prvič objavlja tudi relevantne dokumente s sojenja: www.vzmd.si/novice/zavrnitev-odstopa-predsednika-vzmd-ob-javnih-polemikah-in-celo-obrekovanjih-za-dodatno-obrazlozitev-odlocitve-organov-vzmd-prvic-objavlja-tudi-relevantne-dokumente-s-sojenja#sxb15YLoXU7qjsK5.99

VIDEO - sklepi seje Sveta in Strokovnega sveta VZMD o zavrnitvi ponujenega odstopa Predsednika VZMD: www.youtube.com/watch?v=lNheyan34Zc                                                                                                                         

VIDEO - »Primer VELANA: saga IZIGRAVANJ, OŠKODOVANJ in PRITISKOV«: www.youtube.com/watch?v=ozu55eB_f2c&feature=youtu.be

VIDEO odziv Predsednika VZMD na nepravnomočno obsodbo v primeru Velana ter poročanja nekaterih medijev: www.youtube.com/watch?v=qTGD0FjmgBY 

VIDEO - »Kafkovski KAZENSKI PROCES ZOPER Predsednika VZMD« - v primeru Velana se tudi po zaslišanju Sodne izvedenke nadaljuje z izvajanjem vseh, v celotnem postopku že izvedenih dokazov, zaradi odsotnosti tožilke Tanje Ahčan na prejšnjem naroku: www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0pDwquZMSNI                                                                                                               

VIDEO - »Manipulacija Velana - nove šokantne razsežnosti« - Poročilo z obravnave z Okrajnega sodišča v Ljubljani, 13. junij 2014: www.youtube.com/watch?v=S9BLG95BHNE

 

 

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items