Primorske novice 2 24.7.2018

https://www.primorske.si/2018/07/23/dosegli-petkrat-visjo-ceno-za-delnico-novogoriskeg

NOVA GORICA - Mali delničarji izpogajali skupno prodajo delnic družbe Pecivo Dosegli petkrat višjo ceno za delnico novogoriškega Peciva

Vseslovensko združenje malih delničarjev je uspešno sklenilo pogajanja o skupni prodaji prednostnih delnic družbe Pecivo. Pogodba delničarjem pod okriljem združenja zagotavlja prodajo po 22 evrov za delnico, kar je 554 odstotkov več od prvotne ponudbe največjega delničarja, družbe Finholding, ki je znašala 3,97 evra za delnico.

Nace Novak Prizadevanjem Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) za skupno prodajo delnic iz naslova delničarskega sporazuma in sheme “delniška opora” se je do zdaj pridružilo 9,1 odstotka vseh prednostnih delnic. Glede na dober odziv in trenutne okoliščine je pogajalcem z največjim delničarjem, družbo Finholding, uspelo uskladiti in skleniti pogodbo, s katero bodo delničarji, združeni na odvetniškem fiduciarnem računu “delniške opore” pri VZMD prejeli 22 evrov za delnico, so sporočili iz VZMD. Prednostne delnice novogoriške družbe Pecivo ima v lasti 30 malih delničarjev, vse redne delnice z glasovalno pravico pa družba Finholding, ki je v stoodstotni lasti družbe Mlinotest. Mali delničarji ujeti v lastniški strukturi družbe “To v praksi pomeni, da je Finholding edini delničar Peciva z glasovalno pravico in tako obvladuje vse odločitve v družbi, medtem ko preostali delničarji s prednostnimi delnicami nimajo možnosti soupravljanja družbe,” so pojasnili v VZMD in dodali, da so bili mali delničarji, glede na to, da se z delnicami ne trguje na organiziranem trgu, praktično ujeti v lastniški strukturi družbe, brez možnosti odločanja o prihodnosti družbe, izplačilu in višini dividend, hkrati pa Finholding ni imel pravega interesa za odkup njihovih delnic. VZMD pojasnjuje še, da je že leta 2007 delničarjem poslal delničarske sporazume, ki pa žal niso stopili v veljavo. “Nekateri lastniki prednostnih delnic so sicer sami zoper takratnega večinskega lastnika, družbo Mlinotest, sprožili tudi sodne postopke, prek katerih so poskušali doseči prodajo prednostnih delnic po občutno višji ceni, kot jim je bila takrat ponujena, žal pa so se vsi sproženi postopki zaključili brez želenega učinka,” so še navedli v VZMD. VZMD vabi delničarje, da izkoristijo priložnost V začetku letošnjega leta je VZMD na Pecivo in Finholding naslovil dopis s pobudo o morebitnih ponudbah za odkup delnic ter možnost njihove prodaje. V marcu so prejeli ponudbo s strani Finholdinga za odkup prednostnih delnic po ceni 3,97 evra za delnico, kolikor naj bi znašala tržna vrednost prednostne delnice na zadnji dan leta 2017. Sledilo je več krogov pogajanj, v okviru katerih je VZMD uspelo zagotoviti odkupno ceno 22 evrov za delnico. VZMD zato vabi vse preostale delničarje, naj se še pravočasno odzovejo in pristopijo k skupni prodaji prednostnih delnic pod navedenimi pogoji prodajne pogodbe, da se, kot so navedli, po desetletni kalvariji rešijo iz ujetosti v lastništvo družbe Pecivo, ki je za večino žal predstavljala le neto strošek. Mlinotest obvladuje 80 odstotkov lastništva v Pecivu “Pogodba z VZMD neposredno nima učinkov na delovanje družbe Pecivo, saj se tiče lastniških razmerij. V družbi Pecivo Nova Gorica je trenutno 22 zaposlenih, od leta 2008 pa je del skupine Mlinotest,” je povedal predsednik nadzornega sveta družbe Pecivo in direktor družbe Finholding Matic Majcenovič. Finholding je večinski lastnik Peciva, tako da Mlinotest posredno in neposredno obvladuje več kot 80 odstotkov lastništva v družbi Pecivo, katere dejavnost v Novi Gorici obsega pekarno in slaščičarno na Rejčevi ulici ter restavracijo in trgovino na Delpinovi ulici, pa tudi trgovino in kava bar s slaščičarno v Šempetru pri Gorici. “Mali delničarji družbe Pecivo imajo v lasti nekaj nad dva tisoč prednostnih delnic. Če bi se odločili za prodajo, bi morali, glede na doseženi sporazum z zavodom VZMD, zanje odšteti okoli 50.000 evrov,” je še pojasnil Majcenovič. Dodal je, da je skušal Finholding že pred leti večkrat odkupiti tudi prednostne delnice v družbi Pecivo, a so lastniki vztrajali pri nerealno visoki kupnini, zato do posla ni prišlo. “Po nekaj krogih pogajanj z zavodom VZMD, ki je tudi lastnik manjšega dela prednostnih delnic Peciva, in ki združuje male delničarje v okviru delniške opore, se je družba Finholding odločila odkupiti te delnice po maksimalni ceni več kot 5-kratnika ocenjene vrednosti z namenom dokončanja lastniške konsolidacije družbe Pecivo Nova Gorica,” je sklenil Majcenovič. 30 malih delničaijev ima v lasti prednostne delnice Peciva Družba Pecivo je od leta 2008 del skupine Mlinotest. 50.000 evrov bi družba Finholding po sporazumu z VZMD odštela za odkup vseh prednostnih delnic, ki so v lasti malih delničarjev V družbi Pecivo je 22 zaposlenih, njena dejavnost pa obsega tudi restavracijo in trgovino na Delpinovi ulici v Novi Gorici (na fotografiji).

Medij: Primorske novice

Avtor: Nace Novak

Stran 3

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items