Gorenjski glas LON1 13.7.2018

Rop novi nadzornik Lona V boju za lastniško prevlado v kranjskem Lonu je na ponedeljkovi skupščini delničarjev prevladal tabor okoli sklada Kylin Prime Group. Za novega nadzornika so imenovali nekdanjega premierja Antona Ropa.

Simon Šubic Kranj - Na ponedeljkovi skupščini kranjske Hranilnice Lon, ki je od pomladi v fazi preoblikovanja v banko, so delničarji s tesno večino za novega člana nadzornega sveta imenovali Antona Ropa, nekdanjega predsednika vlade in enega od direktorjev Evropske investicijske banke. Skupščina je sicer pričakovano minila v duhu boja za lastniško prevlado, zato ni presenečenje, da sta na Ropovo imenovanje izpodbojno tožbo že napovedala dva delničarja - Astrea Investicije Ena in Alea Iacta, slednja naj bi izpodbijala celo vse sprejete sklepe skupščine, med drugim tudi izglasovano razrešnico upravi in nadzornemu svetu. Obema delničarjema je sicer Banka Slovenije tik pred izvedbo skupščine odvzela glasovalne pravice zaradi usklajenega delovanja. Skupaj namreč presegata kvalificiran delež, a nimata dovoljenja regulatorja za povečanje deleža. Alea Iacta je sicer želela za novega nadzornika imenovati Francija Žmavca, ker pa je bilo malo verjetno, da bo njen predlog prejel zadostno podporo ostalih delničarjev, ga je poskušala pred skupščino umakniti, vendar so bili na skupščini podani kar trije nasprotni predlogi. Delničarji so tako najprej glasovali o imenovanju Ropa, in kot rečeno je bil ta nasprotni predlog družbe Zlata doba s tesno večino tudi potrjen. Družba Alea Iacta je bila sicer neuspešna tudi s predlogom spremembe statuta, ki bi omogočila povečanje kapitala Lona. Delničarji prav tako niso potrdili nasprotnega predloga Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD), ki se je od prvotnega predloga razlikoval le v tem, da pri morebitni dokapitalizaciji ne bi bila izključena prednostna pravica obstoječih delničarjev. Skupščina se je seznanila še z lansko bilančno izgubo Lona v višini 2,53 milijona evrov, ki bo ostala nepokrita in se bo prenesla v naslednje leto. Kranjski Lon je v zadnjih mesecih doživel kar nekaj sprememb v lastniški strukturi, kar je sprožilo boj za lastniško prevlado v družbi. Na eni strani stoji tabor na čelu s Sergejem Racmanom in z Jožetom Kojcem oz. družbama Alea Iacta in Astrea Investicije Ena, ki sta nezadovoljna s poslovanjem Lona in si zato prizadevata za zamenjavo predsednika uprave Jake Vadnjala in predsednika nadzornega sveta Janka Medje (nekdanji prvi mož NLB). Drugi blok, ki je na tokratni skupščini »zmagal«, se je oblikoval okoli sklada Kylin Prime Group. Irski sklad s sedežem v Švici je z nedavno dokapitalizacijo pridobil 17,28 odstotka Lona, a je po poročanju Siola pred skupščino približno polovico deleža prodal drugim lastnikom. S tem je svoj lastniški delež zmanjšal pod dovoljen prag desetih odstotkov oz. na 8,21 odstotka, s čimer je ohranil glasovalne pravice. Kylin Prime Group je sicer pred tednom dni Banko Slovenije zaprosil za pridobitev dovoljenja za povečanje deleža nad petdeset o'dstotkov.

Medij: Gorenjski glas

Avtor: Simon Šubic

Stran: 13

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items