S časovno omejitvijo nad zlorabo skrbniških računov Page 1

Trg finančnih instrumentov Odvetniki in notarji bodo lahko delnice hranili do pol leta - Kršitev ne morejo dokazati

Ljubljana - Čeprav je hramba in skrivanje delnic na skrbniških računih odvetnikov in notarjev od oktobra lani pri nas prepovedana, se to še vedno dogaja, zato želi vlada te zlorabe preprečiti in jih s spremembo zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) časovno omejiti.

Maja Grgič

Poslanci so že z lansko novelo zakona o trgu finančnih instrumentov, ki je začela veljati marca,

prepovedali vodenje fiduciarnih računov kot samostojne dejavnosti vsem, ki nimajo statusa banke ali borznoposredniške hiše (BPH), ki takšne račune vodijo za kupce iz tujine. Delnice so namreč do oktobra lani lahko na fiduciarnih računih hranili tudi odvetniki in notarji, od takrat pa lahko po zakonu te delnice hranijo le zaradi izvedbe nakupa ali prodaje, ki je skupen več imetnikom vrednostnih papirjev. A po neuradnih informacijah kljub temu prihaja do zlorab in se

delnice na skrbniških računih odvetnikov in notarjev hranijo brez namena prodaje, marsikdaj tudi zaradi skrivanja lastništva.

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) glede tega po dosegljivih podatkih ne more ukrepati, saj imajo ti odvetniki in notarji z delničarji sklenjene pogodbe, da delnice pri njih hranijo z namenom prodaje, kar pa je lahko

časovno neomejeno in lahko traja tudi 10 let ali več.

Agencija brez komentarja

Na ATVP informacij o nadzornih postopkih v zvezi s tem ne dajejo, saj da gre za zaupne podatke. Že ob lanskem sprejemanju novele pa je agencija opozorila, da skrbniki v nasprotju z bankami in ali borznoposredniškimi hišami niso pod nadzorom ATVP in tudi niso vključeni v sistem jamstva terjatev vlagateljev. Poleg tega pa ti računi ne omogočajo preglednosti lastništva.

Da bi se tovrstnim zlorabam izognili, vlada zdaj predlaga, da bi lahko odvetniki in notarji delnice za prodajo ali nakup hranili največ šest mesecev.

To bi lahko prizadelo tudi Delniško oporo Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD). Delniška opora je namreč sprva prek odvetniškega skrbniškega računa vlagateljem ponujala hrambo delnic, ki so jih prej imeli na registrskih računih Klirinškodepotne družbe (KDD). Po lanski spremembi zakona o trgu finančnih instrumentov pa je Delniška opora prenovila splošne pogoje in se začela ukvarjati tudi s prodajami delnic. Med drugim je k skupni prodaji delnic vlagatelje vabila v primeru Informatike, KS Naložb, Tovarne olja Gea, Siventa, Vipe Holdinga, Hrama Holdinga...

VZMD omejitvi nasprotuje

Načrtovani spremembi ZTFI pa VZMD nasprotuje in je poslance v dopisu že pozval, naj časovne omejitve ne podprejo. VZMD meni, da gre za očiten ponovni poizkus ukinitve sheme Delniška opora in uvedbo nerazumnih omejitev fiduciarnega odvetniškega računa vrednostnih papirjev za izvedbo skupnih prodaj. Dodaja, da tega ni mogoče izvesti pod časovnim pritiskom, na kar da se je sklicevala tudi vlada pri prodaji NLB.

ATVP, ki je imel že lani zadržke glede hrambe delnic na skrbniškem računu v okviru Delniške opore, tudi tega ne komentira, po naših informacijah pa agencija ravno zaradi omenjenih sprememb pri delovanju Delniške opore ni ugotovila kršitve zakona. Kazen za odvetnike in notarje, ki na skrbniških računih vodijo delnice, ki niso del drugega odvetniškega posla, od konca oktobra lani znaša od 5000 do 150.000 evrov.

150.000

evrov lahko znaša kazen za hrambo delnic na skrbniškem računu

Na ATVP informacij o nadzornih postopkih ne dajejo, saj gre za zaupne podatke.

Za preprečitev zlorab je vlada pripravila spremembe zakona o trgu finančnih instrumentov.

Na skrbniških računih odvetnikov in notarjev naj bi se delnice hranile brez namena prodaje.

ATVP glede tega ne more ukrepati.

Vlada želi s spremembo zakona preprečiti skrivanje delnic na skrbniških računih odvetnikov in notarjev. Foto Shutterstock