• Medij: svet24.si
  • Datum objave: sreda, 10.08.2016

Mali delničarji so se pritožili nad načrtovanim prevzemom MlinotestaOdkar je družba Mlino objavila prevzemno ponudbo za odkup 20-odstotnega deleža Mlinotesta, mnogi menijo, da se bo zgodilo prav to. Oglasilo se je Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) in spregovorilo o tem, kaj je sporno. Zgodba je zdaj tako daleč, da glavni vpleteni že napovedujejo sprožitve pravnih postopkov, s katerimi bodo dokazovali svoj prav.

Družba Mlino, ki je v lasti 40 vodilnih in drugih zaposlenih v Mlinotestu, bi v primeru, da bi do odkupa prišlo, postala 71,1-odstotna lastnica tega ajdovskega pekarskega podjetja. Mnogi so prepričani, da se pravzaprav obeta še ena klasična tajkunska zgodba, ki se jo mora preprečiti.

Kaj jih skrbi

VZMD je po tem, ko je Mlino skupaj z občino Ajdovščina in družbo Vipa Holding objavil prevzemno ponudbo za odkup še 20-odstotnega deleža v tej živilski družbi, glede te njihove namere izrazil nekaj skrbi; predvsem na račun prenizke odkupne cene za delnico in prevzema družbe z lastnim kapitalom. V zvezi z omenjenim se je združenje obrnilo tudi na Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP) in jih na to opozorilo.

V VZMD izražajo prepričanje, da je prevzemna ponudba za delničarje Mlinotesta nesprejemljiva, saj je zares sramotna; ponujena je namreč cena 1,10 evra za delnico, na Ljubljanski borzi pa se je v zadnjem letu z delnico Mlinotesta, d. d., trgovalo po ceni med 4,00 in 4,50 evri.

Imajo blokiran račun

Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, opozarja tudi na skrajno problematično financiranje poskusa prevzema družbe Mlinotest, d. d. »Zaskrbljeno se sprašujemo, kako je mogoče, da bi družba Mlino, ki dokazano razpolaga z nezakonito izplačanimi sredstvi ciljne družbe Mlinotest in ki glede na blokiran transakcijski račun ne razpolaga niti z zadostnimi sredstvi za kritje svojih zapadlih obveznosti, ATVP dokazala, da za financiranje prevzema ne bo tako ali drugače uporabljala sredstev ciljne družbe,« izpostavlja VZMD.

Vseslovensko združenje malih delničarjev namreč obrazloži, da so prevzemniki - Mlino, d. o. o., Občina Ajdovščina in Vipa holding, d. d. - v likvidaciji takoj po pridobitvi kontrole nad družbo Mlinotest, do česar je s predčasnim odpoklicem nadzornikov prišlo v februarju, začeli ciljno družbo izčrpavati.

Tako je bil na majski skupščini sprejet sklep, s katerim ni bil razdeljen zgolj celotni bilančni dobiček Mlinotesta, temveč je bilo v nasprotju z zakonom o gospodarskih družbah razdeljenih še nadaljnjih dobrih 654 tisoč evrov. Zato opozarjajo, da je treba preprečiti, da ta sredstva ne bodo uporabljena za zavarovanje za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe.

Odzivi z druge strani

Na očitke VZMD se je že odzvala uprava družbe Mlinotest, ki je večinska deležnica v družbi Mlino. Uradno so najavili, da bodo uporabili vsa pravna sredstva za zaščito dobrega imena družbe in v okviru pravnih možnosti sprožili tudi ustrezne postopke zoper Kristjana Verbiča, ki z neresničnimi izjavami povzroča škodo njihovi družbi. Več o tem v prihodnjih izdajah časopisa, saj v naslednjih dneh pričakujemo še obširnejše odzive Mlinotestove uprave.

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items