Sklic OFMP DZ 89. seja 2018

V Državnem zboru Republike Slovenije bo 27. februarja 2018 potekala 89. nujna seja Odbora za finance in monetarno politiko, na kateri bodo člani Odbora v drugo obravnavali Predlog zakona o postopku varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB), vključno s pripombami VZMD z dne 26. januarja 2018. 

Vir: DZ RS