• Medij: Idrijske novice
  • Datum objave: petek, 03.11.2017

idrijske novice 2Cerkno je bilo v ponedeljek, 30. oktobra, zagotovo najbolje varovano naselje v Sloveniji. Številne policijske patrulje v širši okolici, policisti v uniformah in brez njih v civilnih in službenih avtomobilih ter kar dve varnostni službi so opravljali vsak svoje delo. Na osnovi lanskoletnih dogodkov, koje prišlo do nasilja med in po skupščini delniške družbe Certa Holding, je policija izdelala varnostni načrt in del tega so bile tudi enote na terenu. Vsi dogodki pred, med in po skupščini pa so minili mirno, tako da njihovo posredovanje ni bilo potrebno.

Tik pred začetkom skupščine so policisti prejeli prijavo Mojce Mavric iz Cerknega, da ji varnostna služba ne dovoli vstopa v.prostore, v katerih je v nekdanjem dijaškem domu zasedala skupščina delniške družbe. Zahtevala je posredovanje policistov pred vhodom v objekt, a so ti to zavrnili s pojasnilom, da bodo prijavo obravnavali po ustaljeni poti in se v postopke pred vhodom v poslopje ne bodo vmešavali.

Nemiren ponedeljek pa je napovedoval že jutranji »trk« pripadnikov dveh varnostnih služb. Nekaj po 6. uri zjutraj sta se v dijaškem domu srečali dve ekipi varnostnikov, prve je najela uprava Certe Holding, druga naj bi prišla na pobudo skupine delničarjev. Po posredovanju varuhov reda so na prizorišču ostali le uslužbenci varnostne agencije BBR, ki jih je najela uprava Certe Holding, ti so zavarovali območje in pred poslopje postavili kordon železnih ograj, skozi katerega so že nekaj po 12. uri začeli spuščati udeležence skupščine. Pred poslopjem seje zbralo veliko televizijskih ekip ter številni poročevalci in novinarji. Ob njih je bila tudi peščica domačinov in med njimi tudi mali delničarji Certe Holding ter pravni zastopnik Društva
malih delničarjev Kristjan Verbič. Ta je prišel na skupščino s čelado na glavi, saj je bilo po njegovem pojasnilu to nujno zaradi izkušenj iz preteklega leta.

Za sodelovanje na skupščini so se morali zainteresirani delničarji in njihovi zastopniki prijaviti upravi delniške družbe do vključno četrtka, 26. oktobra. To je skladno z javno objavljenimi navodili storilo nekaj več kot 30 delničarjev in te je uprava uvrstila na seznam, po katerem so varnostniki omogočali vstop v poslopje. Na tem seznamu pa ni bilo Mojce Mavric, kije za sodelovanje na skupščini pooblastila Mirana Cigliča. V zadnjem trenutku sije premislila in na licu mesta zahtevala naj ji varnostniki dovolijo vstop kljub temu, daje pred tem za sodelovanje na skupščini pooblastila zastopnika. Klicala je policijo, ki pa ni posredovala.

Odvetnik Sebastjan Kerčmar je obsodil tako ravnanje varnostnikov in dogodek označil kot kršenje pravice delničarjev, da prisostvujejo skupščini in medijem povedal: »Borut Pirih veselo sedi na skupščini in se ponovno izdaja za direktorja zato, da bodo spet izpeljali skupščino tako kot njim paše, da bodo izvolili organe tako kot njim paše. Ta skupščina bo nelegitimna, nezakonita in spet bomo morali iti v sodne postopke in enkrat se mora to v tej državi končati. V dvorano spuščajo samo tiste delničarje, ki jim ustrezajo, da bi prišlo na skupščini do preglasovanja. To je grozljivka, ponavlja se lanskoletna zgodba.«

Tako kot lansko leto je tudi letos skupina delničarjev zadnji delovni dan pred izvedbo skupščine želela ob pomoči sodišča v Idriji zavarovati pooblastila. V petek so se napotili na sedež delniške družbe, a v pisarne niso mogli vstopiti, saj so bila vrata zaklenjena. K posredovanju so poklicali medije.
Kot vse kaže pa vsa pooblastila, ki jih je zbrala skupina delničarjev, na glasovanju na zasedanju skupščine niso prišla do veljave. Že pred začetkom skupščine večina predstavnikov iz skupine Ozaveščena Cerkljanska mimo varnostnikov ni vstopila v objekt. Marta Deisinger, Matjaž Jermol in Janja Mavri pa so najprej vstopili in potem prostore zapustili še pred začetkom zasedanja skupščine. Slednja je novinarjem povedala, da ima težave s srcem, in da zato ne more spremljati skupščine.

Ta je bila sklicana na zahtevo delničarja Jožefa Močnika. Predlagal je zamenjavo nadzornega odbora v katerem bi bili po njegovem predlogu imenovani Andra Poženel, Jožef Močnik in Peter Zorin. Zasedanje naj bi po predlogu predlagatelja vodil odvetnik Mitja Podpečan, za preštevalce glasov pa naj bi imenovali Rada Ferjančiča, Matjaža Jermola in Klemna Kendo. Vendar pa ti predlogi niso dobili zadostne podpore delničarjev, ki so izglasovali nasprotne predloge Marjana Batagelja. Na zasedanju, ki ga je na predlog Marjana Batagelja vodil odvetnik Bojan Pečenko, so delničarji z večino izglasovali nasprotni predlog in v nadzorni odbor imenovali Marka Simšiča, Marjana Batagelja ter Žarka Tataloviča.

Za ta predlog so glasovali imetniki in pooblaščenci 823.000 delnic z glasovalno pravico, 223.000 pa jih je bilo proti. Skupščina je potrdila letno poročilo za poslovno leto 2016 in kot so zapisali v sporočilu za javnost »dala razrešnico nadzornemu svetu in upravi«. Skupščina je za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2017 imenovala revizijsko hišo Deloitte Revizija d.o.o.. Na vse sprejete sklepe so mali delničarji, ki jih zastopa Kristijan Verbič, drugi največji delničar Jožef Močnik in družba Alea Iacta Sergeja Racmana, ki ima v lasti skoraj odstotek holdinga, že napovedali izpodbojne tožbe. »Nismo se udeležili samovoljnega shoda, ki ga je vodil odvetnik Pečenko. Skupščine pa smo se udeležili,« je po skupščini dvoumno povedal odvetnik in član civilne iniciative Sebastjan Kerčmar. Še pred njo pa napovedal, da se bodo s skupščino in njeno legitimnostjo znova ukvarjala sodišča. »Skupščina bo nelegitimna in nezakonita,« je zatrdil. Da se bodo podali na sodišče je potrdil tudi podjetnik in delničar Jožef Močnik, ki seje skupščine, za razliko od drugih članov civilne iniciative, udeležil. Medijem je v skopi izjavi po skupščini povedal: »Zgleda, do bodo oni prevladali, ampak mi ne vržemo puške v koruzo. Ostane nam samo pravna pot.«

Kristjan Verbič:
»Delničarji, ki jih zastopam, se vseskozi zavzemamo za konstruktivni pristop. Dejstvo je, da z razdvojenostjo ne bo šlo naprej. Ko gre za vprašanje interesov, ne vidimo in ne ščitimo samo interesov malih delničarjev, pač pa tudi interese lokalne skupnosti. Zato je potrebno najti skupni jezik in najti konstruktivno rešitev za izhod iz nastale situacije. Tak pristop, kot je bil doslej, je temeljil na sili in je bil preveč na silo izpeljan. Upam, da bodo prihodnji koraki drugačni, in da bo moč priti do rešitev in odločitev, ki so v dobro vseh: delničarjev, družbe, hčerinskih družb, lokalne skupnosti in gospodarstva nasploh.«

Marjan Batagelj:
»Da sem povezan s staro upravo, je grdo natolcevanje. Nikogar od tistih, ki so bili prej, nisem niti poznal, niti nisem nikoli govoril z njimi. Razvojni model smo predstavili zelo podrobno za vsako podjetje in logično je, da če hočeš to udejanjati, moraš iti med ljudi s katerimi boš to delal.«

Skupščine delniške družbe Certa Holding se je udeležila večina prijavljenih. Skupščine se niso udeležili delničarji Stanislav Eržen in Jožef Tavčar ter pooblaščenci delničarjev Sebastjan Kerčmar, Miran Ciglič, Marta Deisinger, Janja Mavri, Janko Primožič, Vasilij Sedej, Matjaž Jermol in Petra Jermol, vsi vidni člani civilne iniciative Ozaveščena Cerkljanska. V upravi družbe Certa Holding so v izjavi za javnost zapisali, da so našteti »z neudeležbo na skupščini izigrali zaupanje vseh malih delničarjev, ki so jim zaupali pooblastilo za glasovanje na skupščini.«

idrijske novice 1

  • Medij: Idrijske novice
  • Avtor: Damijan Bogataj
  • Datum objave: petek, 03.11.2017
  • Stran: 3