Morel 12.4.2018

V primeru tožbe VZMD za izpodbijanje in ničnost sklepa o imenovanju Hansa Helmuta Fabryja za novega člana nadzornega sveta, ki ga je na lanskoletni skupščini družbe KRKA, d.d., predlagal in potrdil Slovenski državni holding, d.d. (SDH), zdaj slednji - po svoji zahtevi stranski intervenient v sodnem postopku - s pravnimi manevri ponovno poskuša zavlačevati postopek in namerno povečuje sodne stroške. VZMD je namreč prejel pripravljalno vlogo intervenienta, v kateri SDH med drugim zatrjuje, da je VZMD tožbo vložil prepozno, pri čemer skuša SDH pozornost usmerjati na tehnične razloge za zavrnitev tožbe in ne na vsebino same tožbe.

Strokovni sodelavci VZMD so - skupaj z odvetniško pisarno Jereb - prepričani, da gre še za en zavlačevalni manever, saj je bila tožba vložena pravočasno, SDH pa je z istim manevrom (preko Odvetniške družbe Martelanc) neuspešno poizkušal tudi v sodnem postopku izpodbijanja skupščinskih sklepov Luke Koper, ki se ni zaključil z zavrnitvijo tožbe.

Spomnimo, VZMD je avgusta 2017 vložil tožbi za izpodbijanje in ničnost skupščinskih sklepov, s katerimi je bil v primeru Krke za člana Nadzornega sveta imenovan Hans Helmut Fabry, v primeru Luke Koper - prav tako po predlogu in ključni vlogi SDH (VIDEO) - pa so bili za člane Nadzornega sveta imenovani Milan Jelenc, Andraž Lipolt in Barbara Nose, kar so v VZMD označili kot kadrovski cunami, saj je v nadaljevanju predvidljivo privedlo tudi do menjave uspešne Uprave (VIDEO). Prav imenovanje Hansa Helmuta Fabrya v Nadzorni svet Krke pa je po mnenju VZMD najočitnejši primer konflikta interesov in dokaz škodljivega kadrovanja SDH. Gospod Fabry je namreč dolgoletni vodilni kader skupine Novartis, ki je - tudi preko svojih hčerinskih družb (Sandoz, Lek, itd.) neposredni konkurent skupine Krka ter je z njo celo v sodnih (patentnih) sporih.

V VZMD zato upajo, da bosta Sodišči v Novem mestu in Kopru, predvsem pa SDH, uvideli škodo, ki nastaja zaradi spornih kadrovanj v najpomembnejših in uspešnih gospodarskih sistemih v Republiki Sloveniji.

Medij: Morel

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items