• Medij: Delo.si
  • Datum objave: ponedeljek, 20.06.2016

Sodišče Mlinotestu prepovedalo izplačilo dela dividendSodišče je zadržalo izplačilo dela dividend Mlinotestovim delničarjem. Foto: Blaž Samec/Delo

Ajdovščina - Okrožno sodišče v Novi Gorici je danes ugodilo malemu delničarju in izdalo začasno odredbo, s katero je Mlinotestu prepovedalo izplačilo dividend v znesku 654.547,63 evrov, torej v delu, ki presega lanski bilančni dobiček. Začasna odredba velja do pravnomočne odločbe v sporu, je Mlinotest objavil na spletni strani Ljubljanske borze.Delničarji Mlinotesta so na majski skupščini na podlagi nasprotnega predloga družbe Vipa Holding v likvidaciji izglasovali dividendo v višini 0,43 evra bruto na delnico, medtem ko sta uprava in nadzorni svet predlagala dividendo v višini 0,17 evra.

Na podlagi tega bo ajdovska družba za dividende skupaj namenila 1,48 milijona evrov. Ker pa je bil bilančni dobiček za lani le dobrih 825.400 evrov in je to premalo za izplačilo izglasovanih dividend, so v ta namen namenili še del rezerv iz dobička.

Na tak sklep je izpodbojno tožbo vložil delničar Miha Likar, ki je lastnik 0,03 odstotka delnic. Vložil je tudi predlog za izdajo začasne odredbe zaradi zavarovanja nedenarne terjatve in sodišče mu je ugodilo.

Mlinotest je skladno s sklepom skupščine iz 18. maja, po katerem se izplačilo dividend opravi najkasneje v tridesetih dneh po skupščini, skoraj vse dividende izplačal že pred prejemom začasne odredbe. Vendar v ajdovski družbi zatrjujejo, da bodo odločitev sodišča poslej spoštovali. Ob tem bodo zoper sklep o začasni odredbi vložil ugovor.

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items