• Medij: Dolenjski list

Stara dividenda iz Term Čatež

ČATEŽ OB SAVI - Višje sodišče v Ljubljani je konec junija potrdilo sodbo okrožnega sodišče v Krškem (z dne 11. maja 2017), da se spremeni sklep št. 2a, ki ga je avgusta 2014 sprejela skupščina tožene stranke, to je delniške družbe Terme Čatež.

Takrat so delničarji sklenili, da se 10,5 milijona evrov bilančnega dobička razporedi v preneseni dobiček. Na tej skupščini so predstavniki Kapitalske družbe in VZMD - Vseslovenskega združenja malih delničarjev predlagali drugačen sklep kot uprava družbe, a ker niso bili uspešni, so napovedali izpodbijanje odločitve. Po sklepu višjega sodišča se sklep skupščine družbe spremeni tako, da bo del od 10,5 milijona bilančnega dobička družbe pripadel tudi tedanjim delničarjem. Tem mora družba izplačati slabega pol milijona evrov (oz. 4 odst. od osnovnega kapitala družbe) v obliki dividend, kar znese 1 evro bruto na delnico. Terme Čatež morajo dividendo izplačati najpozneje v 60 dneh od pravnomočnosti sodbe (26. junij). (B. D. G.)

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items