Telekom Delo 5.4.2018

Začenja se ponovljeni postopek v mega odškodninski tožbi proti nacionalnemu telekomunikacijskemu operaterju - Včeraj so se nadzorniki Telekoma seznanili s statusom tožb

S predobravnavnim narokom se na okrožnem sodišču začenja ponovljeno sojenje v odškodninski tožbi T-2 proti Telekomu. Tožbeni zahtevek presega 129 milijonov evrov, skupaj z obrestmi pa dosega že 261 milijonov evrov. V Telekomu so s komentarji zadržani.

Zgodba ima res že dolgo brado. Spor s T-2 se namreč vleče že deset let, temelji pa na očitku, da je Telekom zlorabljal svoj prevladujoči položaj na trgu. Težava spora s T-2 je tudi dejstvo, da se Telekom z omenjeno družbo ni pogajal, saj je najverjetneje predvideval, da bo šla v stečaj. S tem obveznosti sicer ne bi odpisali, a bi se zmanjšala verjetnost, da bi bil spor končan. Po zadnji odločitvi upravnega sodišča pa ima zdaj za zunajsodno poravnavo Telekom po ocenah sogovornikov slabše pogajalsko izhodišče, zato so možnosti za zunajsodno poravnavo med toženim in tožečo stranko zdaj aktualnejše. Da je res tako, verjetno kažejo tudi rezervacije, ki jih je nacionalni telekomunikacijski operater dodatno oblikoval za tožbo T-2. Znesek je po neuradnih informacijah sicer okoli 26 milijonov evrov.

Nadzornica Glavina molči

Včeraj se je sešel nadzorni svet Telekoma in se seznanil z lanskimi poslovnimi rezultati, potrdil letno poročilo za lani, seznanil pa se je tudi s statusom posameznih tožbenih zahtevkov. Prva nadzornica in predsednica uprave SDH Lidija Glavina za Delo zadeve ni komentirala. Zanimalo nas je tudi, ali ocenjuje, da je bilo Telekomovo zavlačevanje z zunajsodno poravnavo s T-2 napaka. SDH sicer upravlja 72-odstotni delež Republike Slovenije v nacionalnem telekomunikacijskem operaterju. Glede vprašanja zavlačevanja se ni želel opredeliti niti predhodnik Lidije Glavina na mestu prvega nadzornika Telekoma Borut Jamnik.

Poslovnež Tomaž Subotič, ki ima po delniški knjigi v lasti 12.588 delnic Telekoma, po včerajšnjem borznem tečaju so bile skupaj vredne malo več kot milijon evrov, pa je neposreden. »To zavlačevanje je škodljivo predvsem za potencialne vlagatelje, ker ne vedo, kaj jih čaka in ali se v omarah morda skriva še kakšen okostnjak. Prav tako vnaša negotovost med obstoječe vlagatelje. To je verjetno tudi eden od vzrokov, da je v zadnjih 52 tednih od vseh slovenskih blue chipov Telekom edini negativen. Njegov kapitalski donos je -3,6 odstotka, na drugi strani imamo podjetja, ki imajo v zadnjem letu pozitiven kapitalski donos. Zavarovalnica Triglav ima v tem obdobju 7,8-odstotni kapitalski donos, Petrol 3,2 Krka 9,2-odstotenega. Nadzorni svet in upravo pozivam, da čim prej sporočijo realno stanje,« je odločen Subotič.

Tudi iz Vseslovenskega združenja malih delničarjev so poslovodstvo Telekoma in večinskega lastnika oziroma upravljavca SDH, ki skupaj upravlja 72-odstotni delež Republike Slovenije, pred kratkim pozvali k ustrezni seznanitvi malih delničarjev - teh je več kot 9400 in imajo okoli 17-odstotni lastniški delež - s posledicami bremena tožbe T2 za družbo in njene delničarje, vplivom na rezultat in višino dividend ter ceno delnice.

V Telekomu so včeraj ponovili znano mantro, da si »aktivno prizadevajo za optimizacijo in racionalizacijo na vseh ravneh poslovanja«. Med te aktivnosti sodi tudi zmanjševanje tožbenih zahtevkov proti družbam v skupini. Konkretnih primerov in postopkov, ki potekajo, ne komentirajo, saj vse tovrstne zadeve komunicirajo skladno s pravili Ljubljanske borze, so še dodali.

Z drugimi seje poravnal

Skupina Telekom Slovenije je v obdobju od leta 2012 do lani višino vloženih tožbenih zahtevkov proti družbam v skupini zmanjšala za 473 milijonov evrov. S podpisom sporazumov o ureditvi medsebojnih razmerij je Telekom uredil vprašanja z družbo Simobil (ta je Telekom tožil zaradi plačila v višini 286 milijona evrov) in družbo Telemach (proti Telekomu je imela odprte tožbene zahtevke v skupni v višini 87 milijonov evrov). Tožbeni zahtevek T-2 v vrednosti več kot 129 milijonov evrov je najvišji. Po vrsti sodb na različnih sodnih instancah pa je bila zadeva vrnjena sodišču prve stopnje v ponovno sojenje. »Tako je v celoti pritrdilo družbi T-2, da je treba razsoditi o odškodnini, saj je družba T-2 med pravdnim postopkom ustrezno in zadostno konkretizirala navedbe o obstoju in višini škode, ki ji je nastala v posledici protipravnih ravnanj družbe Telekom Slovenije,« so komentirali v T-2.

Odlog objave rezultatov

Uprava Telekoma se je bala, da bi bila razlika med nerevidiranimi in revidiranimi rezultati prevelika, zato je objavo rezultatov na začetku marca preložila za mesec dni, v prvi teden aprila, ko ima za danes napovedano tudi objavo letnega poročila. Vzrok so bili »enkratni dogodki« oziroma odločitev o oblikovanju dodatnih rezervacij zaradi tožbe T-2. Oblikovanje rezervacij je zmanjšalo tako dobiček iz poslovanja kot tudi čisti dobiček, vendar po naših informacijah izgube ne bodo prikazali. Telekom Slovenije je prihodke od prodaje lani povečal za okoli štiri odstotke, na okoli 725 milijonov evrov.

Medij: Delo

Avtorica: Suzana Kos

Stran: 3

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items