Gorenje1 10.1.2018.jpg

Izid glasovanja o predčasnem odpoklicu dveh nadzornikov Gorenja, Marka Voljča in Uroša Slavinca (zdajšnjega in prejšnjega šefa nadzornikov), so zasenčile obtožbe delničarja Philipa Sluiterja, kije zahteval sklic izredne skupščine, daje Gorenjeva nemška hčerinska družba leta 2008 s posojilom financirala nakup delnic Gorenja. Kot pravi Sluiter, gre za financiranje s posojilom prek švicarske družbe EECF, ki je imela nekaj manj kot tri odstotke delnic Gorenja, preden je njen delež v dokapitalizacijah razvodenel. Bo šel Philip Sluiter na policijo in zakaj še ni šel? In ali Franjo Bobinac ve, kako je šel tok 15 milijonov evrov, ki jih je uradno namenil za razvoj ruskega trga, ter zakaj ne?

»Nemška Gorenjeva družba je v letu 2008 financirala švicarski sklad EECF, kije s 15 milijoni posojila kupil delnice Gorenja,« je včeraj povedal Philip Sluiter, ki doslej nikoli ni razkril, zakaj je odstopil iz uprave Gorenja kmalu po imenovanju vanjo. O tem doslej nikoli ni želel govoriti, njegov nastop o »resni goljufiji« pa je med delničarji v dvorani dvignil precej obrvi. Razkril je tudi, da seje s tem uicvarjal nadzorni svet, ko je tega vodil Uroš Slavinec. »Na mizo je nadzorni svet dobil izsledke preiskave goljufije, o kateri sem govoril, opravila jo je angleškadružba Grant Thornton. Pa ni naredil ničesar. In njegov sinje po tem dobil službo v Gorenju,« je govoril Sluiter.Da povzamemo zakon - družba mimo sklepa skupščine delničarjev o nakupu lastnih delnic, kar lahko dela le neposredno (in to velja tudi, če delnice kupujejo družbe, povezane z izdajateljem, ali tretja oseba, ki posluje v lastnem imenu, vendar za račun odvisne družbe ali družbe, v kateri ima večinski delež), ne sme kupovati ali financirati nakupovlastnih delnic, pravi ZGD. Vsi preostali načini kupovanjalastnih delnic so fiktivni posli in tako nični, pravi ZGD. V čigavi lasti je bila švicarska družba EECF, se nikoli ni razkrilo, saj je imela prinosniške delnice. Leta 2010, ko sta že bila bitke s Sluiterjem, je Bobinac v intervjuju za Dnevnik razkril, daje posel razložil IFC (ta je še zdaj med večjimi delničarji Gorenja, ase počasi umika). IFC je Bobinac razložil, daje v ozadju EEFC njihov ruski poslovni partner Intersolar. Drugim delničarjem tega ni razkril.Na naše vprašanje, zakaj tega ni prijavil policiji, je Sluiter dejal, da zato, ker seje s tem ze ukvarjal nadzorni svet. Da paje bila napaka, daje odšel iz Gorenja. Ali bo zdaj prijavil omenjeni posel policiji? Odgovoril je, da s tem nima težav, da pa ne razpolaga z dokumentom londonstce revizijske hiše. Tak dokument bi seveda policija lahko pridobila.Ali poročilo še obstaja v Gorenju, smovprašali tudi Bobinca. »Verjetno,« odgovarja. Ga bo objavil? »Ne vem, moramo preveriti, aligalahko. Ponavadi imajo taki dokumenti tudi omejitve od tistih, ki so jih izdelali,« pravi Bobinac, ki ni povedal, do kdaj bodo to premislili.Bobinčev protinapad: Sluiter je sposoben le do določene podjetniške ravni»Nisem bil prepričan, da se bom moral oglasiti, ampak se bom z veseljem. Moj komentar na izvajanje Sluiterja je kratek. Na zelo direktne in osebne obtožbe bi želelpovedati naslednje: v upravo je prišel vletu 2008, ko seje začela kriza. Nikoli ni verjel v Gorenje,« je že med sejo skupščine delničarjev odgovarjal Bobinac.Omenjal je, da je Sluiter med drugim predlagal zapiranje proizvodnje, selitev v Azijo in prenos sedeža Gorenja na Nizozemsko. Ter da nikoli ni bil dolgo na sejah uprave. »Verjetno se mu je mudilo reševati druga njegova podjetja.« Bobinac omenja tudi, daje Sluiter zamaknil »neko pomembno odločitev za dva meseca«. In da je šel zato, ker Bobinac ni želel zamenjati Braneta Apata. In glede domnevno spornega posla, ki gaje Sluiter pojasnil šele po koncu seje skupščine, ko smo ga to neposredno vprašali, dodal: »S tem seje ukvarjala revizijska komisija, ki jo je vodil Keith Miles. Rekli so mu, da naj to dokaže ali pa umolkne. Na zaslišanje ni prišel.«»Osebno mnenje o gospodu: sposoben podjetnik do določene ravni. Uporablja pa tudi manipulacije in laži za dosego svojih ciljev. Na novoletnem sprejemu Ataga so njegovi nekdanji kolegi povedali, da so ogorčeni,« je Sluiterju vračal Bobinac. »Šeenkrat, nekdanji kolega, dokazi obtožbe, ali pa bom razmislil tudi o osebni tožbi,« Sluiterju pravi Bobinac. In dodaja, da je Sluiter v stečaj spravil kar nekaj podjetij in upnikom ostal dolžan 10 milijonov evrov. »Ampak o tem v intervjujih ne govori. Moral sem odreagirati, ker gre za osebne napade,« končuje Bobinac.Mali delničarji nezadovoljni, predstavniki zaposlenih v nadzornem svetu v bran vodstvuOdpoklic Voljča in Slavinca iz nadzornega sveta ni uspel, zanj je glasovalo 44,738 odstotka navzočega kapitala, da bi bil predlog sklepa izglasovan, bi ga moralo podpreti 75 odstotkov navzočega kapitala. »Kljub temu da so mi povedali, da nas bodo podprli, so se v Panasonicu in IFC vzdržali glasovanja. To je verjetno politično korektna odločitev zanje,« je po skupščini dejal Sluiter, ki pa gaje podprla večina navzočih malih delničarjev.Je današnji izid nezaupnica upravi in nadzornikom? »Ne, če pogledamo,koliko delničarjev je dejansko glasovalo za nezaupnico, je to manj kot polovica vseh. To je samo dober znak za to, da imata tako uprava kot nadzorni svet podporo delničarjev,« pa izid interpretira Bobinac. Prave volitve bodo maja, ko bodo lastniki volili popolnoma vse nadzornike. Da pričakujejo prevetritev v stabilni nadzorni svet, so še pred skupščino sporočili iz državnega Kada, kije s 16,4 odstotka kapitala največji delničar Gorenja.Pisna razlaga posla delničarjem Gorenja naSeonetuGorenje je pozno popoldne na Seonetu objavilo pojasnilo posla, o katerem je govoril Sluiter. V celoti ga objavljamo na spletu (www.finance.si/8863462).Ni bilo nezakonito, ni pa bilo skladno z najbolj širni načeli korporacijskegaupravljanja. Kot pravijo, so 15 milijonov evrovposojila dali ruskemu poslovnemu partnerju Intersolar (čeprav nam j e še na tiskovki po skupščini Bobinac odvrnil, da ne gre za to družbo).Pojasnili so tudi, da so nadzorniki poročilo obravnavali: »Mednarodno priznana družba Grant Thornton je podrobno obravnavala vse dokumente s tem v zvezi, opravila številne intervjuje, pridobila novo pravno mnenje, vezano na posojilo. Ugotovili so, da uprava z danim posojilom ni ravnala nezakonito, da pa postopanje glede danega posojila ni bilo skladno z najboljšimi načeli korporacijskega upravljanja.«In še, da j e bila celotna dokumentacija družbe Grant Thornton na volj o vsem članom revizij ske komisije in nadzornega sveta. »Na podlagi navedenega je nadzorni svet ugotovil, da s posojilom ni bila kršena veljavna zakonodaja, zato smo obravnavo te tematike zaključili. Hkrati smo priporočili upravi, da spremeni nekatere določbe posojilne pogodbe. Uprava je za to že poskrbela, nadzor nad izvajanjem spremenjene posojilne pogodbe pa bo izvajala revizijska komisija,« so sporočili iz Gorenja.Gibanje tečaja delnice Gorenja v zadnjem letu Vir: https://borza.finance.si/

Medij: Finance

Avtorica: Petra Sovdat

Stran: 4

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items