Turizem ni bil izločen iz Uniorja

Turizem ni bil izločen iz Unioria V sobotni prilogi Dnevnika Objektiv je bil v soboto, 20. januarja 2018, objavljen intervju z gospo Lidia Glavina. Gospa Glavina je na vprašanje: »Poleg Telekoma, Abanke in NLB je zreški Unior ena od štirih družb in bank s seznama 15 državnih družb, ki niso bile privatizirane. Ste privatizacijo ustavili zaradi VZMD, ki je vložilo izpodbojno tožbo zaradi oddelitve turistične divizije v novo podjetje Unitur?« v odgovoru med drugim povedala tudi to: »Izpodbojna tožba VZMD ni ustavila vpisa oddelitve v sodni register, tako da je bil turizem iz Uniorja izločen.«

Navedba, da je bil turizem iz Uniorja izločen, ne drži, saj je Višje sodišče v Celju s sklepom z dne 14. 12. 2017, opr. št. IICpg 239/2017, odločilo, da se pritožbi VZMD ugodi in se zadeva glede vpisa izčlenitve premoženja na družbo Unitur v sodni register vrne prvostopenjskemu sodišču v ponovno odločanje. O vpisu izčlenitve v tem trenutku torej še ni bilo pravnomočno odločeno. MAJA ŠUBIC.odvetnica, Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d. o. o.

Medij: Dnevnik - Dnevnikov objektiv (Priloga - Dnevnikov objektiv)
Avtorji: Maja Šubic
Teme: Vseslovensko združenje malih delničarjev
Datum: Sob, 27. jan.. 2018
Stran: 23
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items