Gorenje 9.1.2018

Poskus predčasnega odpoklica dveh nadzornikov, Marka Voljča in Uroša Slavinca, ni uspel.

 11:01

Odpoklic ni uspel, zanj je glasovalo 44,738 odstotka prisotnega kapitala. 17.073 delnic je bilo vzdržanih.Gasovanja o imenovanju, seveda, ne bo. Ne bo niti razprave. Napovedana ni bila nobena izpodbojna tožba, seja skupščine delničarjev je končana.

11:00

Razprava je končana, sledi glasovanje o odpoklicu Voljča in slavinca. Kot rečeno, za to je potrebna 75-odstotna večina prisotnega kapitala.

10:55

Borut Klanšek, mali delničar: "11 let sem delničar, na mojem računu je -82 procentov. marsikaj sem opozarjal, da je treba narediti, pa niste. Če bo šlo tako naprej, Gorenje ne bo več dolgo proizvajalo. V trgovinah ni več izdelkov "made in Slovenija". Vsak ste povedali, kar ste imeli, verjamem pa nobenemu več. Verjel bom, ko bom na svojem računu videl drugačen rezultat. Zamenjati bi bilo treba cel nadzorni svet. Dobiček je po mojem mnenju zrežiran, večja božičnica je še dodatno obremenila rezultat," pravi mali delničar. "Treba bi bilo imeti več skupščin, da bi si več čistega vina natočil. Vi pa samo rožice sadite." Zahteva tudi pojasnila o sponzoriranju Torpeda."Oprostite, a je to povezano z nadzorniki," ga je prekinil Podbevšek."Seveda je, morali bi to nadzirati, pa niso. Kot tudi nikoli nismo dobili nazaj denarja, ki ste ga dali Kordežu." Dodaja, da ga ne zanima pranje umazanega perila, ampak red in rezultati. "Če tega ne bo, ne bo ne Gorenja, ne Aska, ne ničesar."

10:52

Sluiter spet za govornico. "Svetujem gospodu Bobincu, da naj poročilo, ki ga je naredila družba Grant Thornton, objavi. Pa se bodo delničarji sami odločili, komu verjamejo." Odgovarja tudi Kobalu, pravi, da mora Gorenje doseči večjo dodano vrednost, proizvajati sam... Bolj podrobno je ta pogled razložil v intervjuju."Biti neodvisen je zelo pomembno za dobro upravlajanje. Omenjena nadzornika nista neodvisna, ne dovolj. Njuna zamenjava je pomembna za boljše upravljanje družbe."

10:51

Podbevšek: "Ne glede na poziv gospoda verbiča, govorite o prevarah, ki se tičejo odpoklica nadzornikov. Namen te točke je informirati delničarje o razlogih, ki se tičejo odpoklica nadzornikov."

10:43

Kristijan Verbič iz VZMD obžaluje, da ni bilo izvedenega organiziranega zbiranja pooblastil malih delničarjev. "To skupščno vidim bolj kot priložnost, da se vrši pritisk pred redno skupščino družbe. Vedno smo za razpravo, tudi v luči iskanja strateškega partnerja bi bila potrebna, ampak za to je mesto drugje. Verjetno že predlagatelji sami niso pričakovali, da bi zbrali potrebno število glasov," pravi. Dodaja, da bi bili mali delničarji veseli prevzema, da bi se realno pokazalo, koliko je družba vredna. "Po nepotrebnem, samo za to, da si nekaj povemo, pa.. Pozivam gospoda Sluiterja, ki je bil zelo neposreden, naj pojasni, za kakšno resno prevaro gre. In zakaj niso bili sproženi ustrezni postopki ter kdaj bodo. ne pa, da to slišimo le tukaj in beremo v medijih."

10:41

Peter Kobal, predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu, pravi, da nasprotuje predlogu Sluiterjevega prestukturiranja. "To pomeni, da bi ostalo le 20 odstotkov zaposlenih," pravi. Dodaja, da Voljč in Slavinec "nista delala v škodo Gorenja, sta pa poskušala delati dobro."

10:34

"Nisem bil prepričan, da se bom moral oglasiti, ampak se bom z veseljem. Moj komentar na izvajanje Sluiterja je kratek. Na zelo direktne in osebne obtožbe bi želel povedati naslednje. V upravo je prišel v letu 2008, ko se je začela kriza. Nikoli ni verjel v Gorenje," pravi. Omenja, da je Sluier med drugim predlagal zapiranje proizvodnje, selitev v Azijo in selitev sedeža Gorenja na Nizozemsko. Ter da nikoli ni bil dolgo na sejah uprave. "Verjetno se mu je mudilo reševati druga njegova podjetja". Bobinac omenja tudi, da je Sluiter zamaknil "neko pomembno odločitev za dva meseca". In da je šel zato, ker Bobinac ni želel zamenjati Braneta Apata. "Mislim da vem, na kaj namiguje, ko omenja "fraud". S tem se je ukvarjala revizijska komisija, ki jo je vodil Keith Miles. Rekli so mu, da naj to dokaže ali pa umolkne. Na zaslišanje ni prišel."Osebno mnenje o gospodu: sposoben podjetnik do določene ravni. Uporablja pa tudi manipulacije in laži za dosego svojih ciljev. Na novoletnem sprejemu Ataga so njegovi nekdanji kolegi povedali, da so ogorčeni," pravi Bobinac. "Še enkrat, nekdanji kolega, dokaži obtožbe, ali pa bom razmislil tudi o osebni tožbi," Sluiterju pravi Bobinac. In dodaja, da je Sluiter v stečaj spravil kar nekaj podjetij in upnikom ostal dolžan 10 milijonov evrov. "Ampak o tem v intervjujih ne govori. Moral sem odreagirati, ker gre za osebne napade," končuje Bobinac.

10:30

Krešimir Martinjak, namestnik predsednika nadzornega sveta, sicer predstavnik zaposlenih, pravi, da nadzorni svet deluje dobro, da vedno najdejo rešitev, čeprav se večkrat ne strinjajo. Pravi tudi, da so mu razlogi za odpoklic, zdijo nerazumljivi. "Odločno zanikam, da bi omenjena na sejah nadzornega sveta blokirala spremembe, ki bi bile v dobro družbe," pravi Martinjak.

10:28

Odprta je razprava. Prvi je na vrsti Matej Tomažin, ki vodi Društvo malih delničarjev Gorenja. Pravi, da je ta skupščina pomembna predvsem zato, da bo pripomogla k boljšemu upravljanju podjetja. In tudi, da mali delničarji ne bodo več tako pasivni. Napovedal je tudi, da bodo podprli predlagane spremembe. Koliko kapitala zastopa, ni povedal.

10:16

Philip Sluiter predstavlja razloge za zahtevo za predčasno zamenjavo dveh nadzornikov. "Bil sem tudi v upravi Gorenja, pa sem odstopil, ko sem naletel na resno goljufijo (fraud)," pravi. Kaj to je, ni povedal."Kot delničar sem bil skoraj razvodenel, izgubil sem veliko denarja. Bom pa ostal delničar, zato so obtožbe, da želim prodati delnice, nesmisel. Gorenje je resno bolano," pravi. To je že povedal tudi v intervjuju za Finance - da delničarji dobivajo le prazne obljube, številke pa ne držijo. "Vsaj dekada bo porebna, da bo Gorenje spet uspešno podjetje. Nekaj je treba storiti!" Več o tem lahko preberete v članku Gorenje je zelo bolno, je kronični bolnik.Sluiterja je prekinil Podbevšek - naj ne razlaga stvari, ki se ne tičejo odpoklica dveh nadzornikov, razen, če dokaže, da je to povezano. Sluiter pravi, da potrebuje še dve minuti, da je uvod povezan z razlogi za predlog odpoklica.Nadaljuje, da je upravljanje Gorenja slabo, da je preveč okorno. Pravi tudi, da bi nadzorniki morali biti profesionalni in neodvisni. "Če pogledate gospoda Voljča - od Gorenja sprejema precej visoke zneske." To lahko preberete v članku Gorenje podjetju njegove žene Romane Kovács Voljč ustvari četrtino letnih prihodkov.Sluiter nadaljuje: "Če pogledate gospoda Slavinca, ko je vodil nadzorni svet, je ta na mizo dobil izsledke preiskave goljufije, o kateri sem govoril, opravila jo je angleška družba. Pa ni naredil ničesar. In njegov sin je po tem dobil službo v Gorenju." Več v članku Gospoda Slavinec in Bobinac, je to higienično?

10:15

Podbevšek je avtorico članka posebej pozval, naj, v skladu s poslovnikom, preneha poročati. Avtorica članka mu je odgovorila, da Zakon o gospodarskih družbah, ki je nadrejen pravni akt, tega ne prepoveduje.

10:12

To je predlog sklepa:Odpoklic dveh članov nadzornega sveta in izvolitev dveh novih članov nadzornega svetaPredlog sklepa:

  1. Skupščina z dnem sprejema tega sklepa odpokliče naslednja člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev:

    - Marko Voljč,

    - Uroš Slavinec.

  2. Skupščina izvoli naslednjega člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev: Sluiter Philip Alexander (...) za mandatno dobo od sprejema tega sklepa do 20.7.2018.

  3. Skupščina izvoli naslednjega člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev: Ličen Robert (...) za mandatno dobo od sprejema tega sklepa do 20.7.2018.

Najprej se glasuje o odpoklicu Voljča in Slavinca. Za to je potrebna 75-odstotna večina prisotnega kapitala. Če bo odpoklic izglasovan, se bo o novih nadzornikih glasovalo ločeno. Za izvolitev je potrebna navadna večina.

10:11

Podbevšek prehaja na dnevni red. Točka je le ena, predčasen odpoklic in izvolitev dveh članov nadzornega sveta. "Debatirajmo o teh temah, ne pa vsepovprek, da bomo imeli prijetno in konstruktivno skupščino," pravi Podbevšek.10:07Kot nasprotni predlog, dala ga je državna Modra zavarovalnica (to vodi Borut Jamnik), je za predsednika skupščine predlagan Gorazd Podbevšek. Predlog je bil potrjen z 64,4 odstotka. Na skupščni je prisotnih 14.547.867 delnic. To je 69,597 odstota celotnega kapitala.

10:04

Podbevšek poziva predstavnike medijev, ki so na skupščini v vlogi pooblaščencev ali delničarjev, naj ne prenašamo dogajanja v živo. "da ne bo takih zapletov kot lani," je dodal. Tega poziva na Financah ne sprejemamo. Tudi ne obstaja pravna podlaga za to.

10:01

Franjo Bobinac formalno odpira sejo skupščino. Za obrazložitev tehničnih podrobnosti je pooblastil Gorazda Podbevška, ki je vodil seje skupščin delničarjev zadnja leta. Po naših podatkih bo Podbevšek tudi predlagan za alternativnega predsednika seje skupščine. Sluiter oziroma njegova družba je sicer predlagala odvetnika Kristijana Kontarščaka.

9:55

Za 10. uro je predviden začetek seje skupščine delničarjev Gorenja. Uprava, ki jo vodi Franjo Bobinac, in predsednik nadzornega sveta Marko Voljč, pa tudi petodstotni delničar Philip Sluiter, ki je zahteval sklic izredne skupščine, so že na položajih v hotelu Paka.Posebne živčnosti pred začetkom seje ni bilo opaziti pri nobenem od akterjev. Ni namreč verjetno, da bodo manjši delničarji dosegli predčasen odpoklic dveh nadzornikov.O čem bodo odločali delničarji?Seja skupščine delničarjev se začne ob 10. uri. Edina točka je odpoklic dveh nadzornikov, Marka Voljča in Uroša Slavinca (zdajšnjega in prejšnjega šefa nadzornikov): kot zamenjavi sta predlagana Philip Sluiter in Robert Ličen.Za odpoklic bi moralo glas dati 75 odstotkov navzočega kapitala – toliko podpore Sluiter po naših informacijah nima. Je pa Bobinac po naših informacijah izgubil večinsko podporo.To bo še posebej pomembno pred majsko skupščino, ki bo volila nov nadzorni svet. Julija poteče mandat tudi upravi. Bobinac je nov petletni mandat sicer dobil že lani, leto pred potekom. A tudi to pogodbo se da razdreti.

Medij: Finance

Avtorica: Petra Sovdat

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items