VZMD in delavci oporekajo izčlenitvi Uniturja

Celjsko okrožno sodišče še ni odločilo o izpodbojni tožbi VZMD proti soglasju skupščine zreškega Uniorja 23. avgusta o izčlenitvi turističnega dela delniške družbe v podjetje Unitur, medtem pa je bila družba Unitur 7. novembra že vpisana v sodni register. Predsednik VZMD Kristjan Verbič je zato na Okrožno sodišče v Celju vložil pritožbo na registracijo družbe Unitur in dodatno utemeljil tožbo za ničnost sklepa o izčlenitvi.


»Zoper izčlenitev so se izrekli še nekateri drugi delničarji in predstavniki zaposlenih, medtem ko svet delavcev Uniorja glede tega zahteva arbitražo,« pravi Verbič in pojasnjuje, daje Unior na seznamu za prodajo državnih deležev, naglici pri ne dovolj domišljeni izčlenitvi po njegovem botruje želja, da bi jo izpeljali še v sedanjem mandatu upravljavcev državnega premoženja.


P. B.
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items