• Medij: STA
  • Datum objave: četrtek, 15.06.2017

Ajdovščina, 15. junija - Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) je vložilo pritožbo zoper prvostopenjsko sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici, s katero je to zavrnilo tožbeni zahtevek za razveljavitev sklepov 27. skupščine družbe Mlinotest. Obenem pa je ponovno opozorilo na pomoč Občine Ajdovščina družbi Mlino pri managerskem prevzemu Mlinotesta.

Po mnenju VZMD so sklepi skupščine "več kot očitno nični ter doseženi z nezakonitim glasovanjem povezanih družb Vipa Holding - v likvidaciji, Mlino in Občine Ajdovščina".
Prvostopenjsko sodišče je pri svoji odločitvi "zmotno in nepopolno ugotovilo dejansko stanje ter v postopku odločanja zakrivilo več bistvenih kršitev postopka", so še zapisali v sporočilu za javnost. V VZMD sodnico Natašo Vižintin Komel obtožujejo, da tožbe in pripravljalnih vlog VZMD sploh ni pozorno prebrala ter brez zaslišanja prič, ki sta jih predlagali obe stranki, ugotovila, da je dejansko stanje v zadevi relativno jasno in zaključila sodni postopek.
V VZMD so prepričani, da bi morala sodnica postopati skladno z zakonskim načelom obrnjenega dokaznega bremena, kar pomeni, da se domneva usklajeno ravnanje družb Mlino, Vipa Holding in Občine Ajdovščina; na strani tožene stranke pa je, da sodišče prepriča, da temu ni tako oziroma da te osebe niso ravnale usklajeno.
Skupščina Mlinotesta je 11. februarja 2016 na podlagi nasprotnega predloga največjega delničarja, družbe Vipa Holding v likvidaciji, predčasno odpoklicala člana nadzornega sveta Boruta Kuhariča in Silvana Peršoljo ter v nadzorni svet s šestletnim mandatom imenovala Ivana Vodopivca in Mirana Gombača.
Vodopivca in Gombača je skupščina Mlinotesta v nadzorni svet sicer imenovala že 7. januarja 2016, a so bili sklepi s takratne skupščine razveljavljeni, saj je bil sklic za januarsko skupščino objavljen prepozno. Družba je tako o dveh novih nadzornikih znova odločala dober mesec dni kasneje, za vse izglasovane sklepe pa so bile napovedane izpodbojne tožbe.
VZMD po prijavi ajdovske občine Računskemu sodišču, pridobljeni odločbi informacijskega pooblaščenca o razkritju sporazuma občine z managersko družbo Mlino napoveduje še v naznanitev Evropski komisiji o nedovoljeni državni pomoči. "Vse bolj očitno postaja, da je Občina Ajdovščina z javnimi sredstvi pomagala vodilnim družbe Mlinotest izpeljati sporni managerski prevzem," so prepričani.
Občina je 19. decembra 2014 sprejela sklep o razglasitvi občinskega interesa, ki je bil podlaga za nakup delnic družbe Mlinotest v višini 930.000 evrov. Župan Tadej Beočanin je investicijo upravičeval s trditvami, da je to potrebno z vidika varstva "velike stopnje zaposlenosti, ki predstavlja predpogoj za socialno blaginjo občine in občanov".
Iz občinskega proračunu za leto 2018, ki so ga pridobili v VZMD, izhaja namera občine v prihodnjem letu prodati delnice Mlinotesta, in sicer za isti znesek, kot so bile kupljene leta 2015. Po mnenju VZMD je tako ajdovska občina pomagala pri managerskem odkupu Mlinotesta pod pretvezo, da pri nakupu delnic družbe Mlinotest zasleduje javni interes oziroma socialno blaginjo občine in občanov.