Unitur Delo

Unitur od novembra registriran, Kristjan Verbič vztraja, da ni. Za 15. marec je na Okrožnem sodišču v Celju sklican ponovni poravnalni narok in prvi narok za glavno obravnavo v izpodbojni tožbi Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) proti vpisu nekdanjega Uniorjevega programa turizem v sodni register kot družbo Unitur.

Predsednik VZMD Kristjan Verbič trdi, da Unitur (še) ni bil izčlenjen, čeprav je podjetje v register vpisano že 7. novembra lani. Drži pa, da je VZMD s pisarno Miro Senica in odvetniki na Višjem sodišču v Celju dosegel vrnitev odločanja o izpodbojni tožbi na vpis Uniturja v sodni register na prvostopenjsko sodišče. S pritožbo na vpis v sodni register je bil neuspešen tudi svet delavcev Uniorja.

A Verbič spominja, da je na sodišču tudi izpodbojna oziroma ničnostna tožba VZMD proti sklepi skupščine družbe z lanskega avgusta o soglasju k delitvi Uniorja z izčlenitvijo turističnega dela z Roglo in Tremami Zreče v novo družbo. Ta je po mnenju VZMD za matično in hčerinsko družbo poslovno škodljiv.

Medij: Delo

Avtor: Brane Piano

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items