• Medij: Finance.si

Danes je iztis manjšinskih delničarjev na nekdanji Zavarovalnici Maribor, zdaj Zavarovalnici Sava. Iztisna cena je lepa. Plačala jo bo državna Sava Re.

Zavarovalnico Sava, ki ima danes skupščino, vodi David Kastelic. Največji delničar Zavarovalnice Sava je državna Pozavarovalnica Sava, ki jo vodi Marko Jazbec. Sava Re bo tudi dala denar.
Glavni delničar – torej državna Sava Re – je v skladu s predlogom za skupščino manjšinskim delničarjem dolžna plačati 23,94 evra za delnico.

Vrednotenje za namen iztisa je opravil KPMG, potrdil pa ga je PricewaterhouseCoopers, je bilo zapisano v uradnem sporočilu Save Re.
Cena pomeni, da je po vrednotenju za iztis Zavarovalnica Sava, torej nekdanja Zavarovalnica Maribor, vredna več, kot je na borzi vredna cela Sava Re!

Iztisna cena je več kot dvakratnik knjigovodske vrednosti Zavarovalnice Sava. Delnice Save Re, torej lastnice Zavarovalnice Sava, na ljubljanski borzi zdaj kotirajo pri 0,9-kratniku knjigovodske vrednosti, ob sklicu skupščine so pri 0,8-kratniku. Tudi denimo avstrijska Vienna Insurance Group kotira pri 0,7-kratniku knjigovodske vrednosti.
Že avgusta je analitik Financ Karel Lipnik podrobno analiziral iztisno ceno delnic Zavarovalnice Sava.
Tabela je bila objavljena v začetku avgusta.
Ocenjujemo, da je pred nami iztis manjšinskih delničarjev, kjer se za njihove pravice in višjo ceno delnice ne bo treba boriti niti največjemu borcu za male delničarje, obsojenemu zaradi insajderstva, Kristjanu Verbiču in njegovemu Vseslovenskemu združenju VZMD.

Kdo bo zaslužil z iztisom?

Ker smo v Sloveniji vajeni, da ob iztisih – posebej, kadar so plačniki državna podjetja, torej tudi v primeru Save Re, lahko pa smo to videli ob kupovanju manjšinskih deležev v elektrodistribucijskih podjetjih – zaslužijo »prijatelji«, smo najprej pogledali, kdo so manjšinski delničarji nekdanje Zavarovalnice Maribor. Iz podatkov ni videti, da bi bila cena tako visoka zaradi radodarnosti države do prijateljev. Bi pa lahko šlo za radodarno odškodnino dolgoletnim sovlagateljem v Velebit osiguranje in Velebit Životno osiguranje. Sava Re bo za odkup dala približno milijon evrov. Vsi manjšinski delničarji so lastniki za fiduciarnimi računi. In sicer je pri KDD 0,15 odstotka lastništva, na fiduciarnem računu pri Privredni banki Zagreb 0,11 odstotka, nekaj delnic pa je še na fiduciarnih računih Erste Group in Addiko Bank. Iz zadnjega poročila hrvaških zavarovalnic pred pripojitvijo je razbrati, da so delničarji različne pravne in fizične osebe na območju Republike Hrvaške. Delničarji v poročilih sicer niso razkriti, je pa razvidno, da sta med njimi v manjših deležih tudi nekdanja člana uprave Velebit osiguranje.

Odgovori Save Re

Zavarovalnico Sava in glavnega delničarja Savo Re smo vprašali, ali se bo danes odločalo o v sklicu za skupščino objavljenem iztisu in ceni, koliko so plačali KPMG in PwC, prosili smo za razkritje delničarjev, ki jim bo Sava Re plačala denarno nadomestilo, in za razkritje števila delnic, ki jih ima posameznik. Objavili bomo seveda tudi kakšno dodatno pojasnilo o ceni ali komentar, če bi ga družbi želeli deliti z javnostjo.

To je odgovor:
"Pri iztisnitvi manjšinjskih delničarjev Zavarovalnice Sava, o kateri bo odločala jutrišnja skupščina te družbe gre za standarden postopek, ki je skladen s slovensko zakonodajo. Skupščina je sklicana na zahtevo glavnega delničarja, ki za plačilo primerne odpravnine predlaga prenos delnic preostalih delničarjev (manjšinskih delničarjev) na glavnega delničarja. Kot glavni delničar z 99,74-odstonim lastniškim deležem želimo z iztisnitvijo vzpostaviti bolj učinkovit način upravljanja družbe. Postopek vrednotenja je bil izveden v skladu s standardi, prav tako revizija predlagane cene, ki je predpisana z zakonom. Skladno z vrednotenjem je predlagana denarna odpravnina 23,94 evrov za delnico."

Sava Re, državna družba, ni razkrila cene za vrednotenje ob izstisu, niti ne, komu bo neobičajno visoke zneske plačala.