• Medij: DELO
  • Datum objave: sobota, 11.02.2017

Za skrbnisko zaveso
TEMA DNEVA Za skrbniško zaveso

Poslanci bodo tudi v tokratni razpravi o sicer obsežni noveli zakona o trgu finančnih instrumentov pozornost namenili le enemu vprašanju: ali smejo odvetniki in notarji svojim strankam ponujati zgolj storitev vodenja vrednostnih papirjev nafiduciarnem računu, kar želi vlada prepovedati. Ključna težava storitve je namreč neustrezno jamstvo za takšno naložbo in nepreglednost lastništva, saj Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) odvetnikom in notarjem ne more gledati pod prste. In ker imamo z delniškimi parkirišči v tej državi slabe izkušnje, je to nedvomno smiselno bodisi ustrezno nadzorovati bodisi omejiti.

Omenjeno striženje pristojnosti odvetnikov in notarjev najbrž sploh ne bi bilo deležno tako velike medijske in poslanske pozornosti, če ne bi ogrožalo sheme Delniška opora, ki so si jo kot možnost prenosa delnic z registrskega računa KDD v združenju VZMD umisliliprav na podlagi fiduciarnega računa. Vlada in poslanci zdaj očitno hladijo to, kar so zakuhali z ukinjanjem registrskih računov v KDD, čeprav se vse bolj kaže, da ta ukinitev ni bila nujna. Fiduciarni računi v našem finančnem peskovniku že nekaj let niso nič posebnega, saj jih pri nakupu deležev slovenskih podjetij uporabljajo tudi tuji vlagatelji. Lastništvo niti v borznih družbah že dolgo ni več povsem javno. Pogled na četico družb iz prve kotacije pokaže, da se za skrbniškimi računi skriva pomemben delež lastnikov. ATVP ima sicer vedno možnost pokukati, kdo je za skrbniško zaveso tujih finančnih institucij, in preprečiti zlorabo prevzemnega zakona, a za zunanje igralce to vendarle pomeni določeno nepreglednost in negotovost. Navsezadnje domače vlagatelje postavlja v neenakopraven položaj s tujimi. A kot kaže, je to eden od bonbončkov, ki ga tem daje država, da sploh vlagajo na skromnem slovenskem kapitalskem trgu. Lastništvo niti v borznih družbah že dolgo ni več povsem javno.

  • Medij: DELO
  • Avtor: Maja Grgič
  • Datum objave: sobota, 11.02.2017
  • Stran: 1
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items