robin logo ng

Zaradi iztisnitve malih delničarjev iz ajdovske družbe Tekstina s strani večinskega delničarja Svila In je Vseslovensko združenje malih delničarjev že lani sprožilo sodne postopke. Kot menijo, so mali delničarji prejeli prenizko denarno odpravnino, ki je znašala 3,40 € na delnico, knjigovodska vrednost pa presega 10,00 € na delnico, zato skušajo v združenju iztržiti približno desetkrat več denarja. Včeraj je v okviru sodnega postopka potekal tudi poravnalni odbor, kjer je sicer prišlo do zbližanja stališč, kot nam je potrdil predsednik združenja malih delničarjev Kristjan Verbič: »Glavni delničar Tekstine Svila In je pripoznal zahtevek ter potrebo, da doplača denarno odpravnino, namreč, doslej izplačana in kakršno si je sprejel, je absolutno prenizka. To se je pokazalo tudi po novi cenitvi, ki jo je naročil poravnalni odbor pred sodnim izvedencem …« Zato v društvu pričakujejo, da bo prišlo do zbližanj, tudi kar se tiče višine doplačila vsem delničarjem, čeprav so glede višine odpravnine še vedno precej narazen.

Hit Alpinea ‒ dodatna denarna odpravnina izključenim malim delničarjem

Sicer pa so v združenju malih delničarjev ravno včeraj dosegli dogovor z družbo Hit v primeru izključitve malih delničarjev družbe Hit Alpinea, kjer so denarno odpravnino določili 0,38 € za delnico. Kot je pojasnil Verbič, so se dogovorili za razliko do zneska 1,50 € na delnico: »Pričakovanja so bila tu še višja in razlogi za to, ampak vendarle, do poravnave je prišlo tudi glede na sodelovanje poravnalnega odbora.« Sodišče mora v zadevi še izdati odločbo o izvensodni poravnavi in takrat bodo delničarji dobili izplačilo dodatne denarne odpravnine.

 

Medij: Radio Robin

Avtorica: Vanja Trkman

Datum: 30. 1. 2018

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items