seonet.ljse.si, 16.05.2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., objavlja nasprotni predlog sklepa k 3. točki (k predlogu sklepa 3.1) dnevnega reda 39. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., predlagatelja delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev, Salendrova 4, 1000 Ljubljana.

Nasprotni predlog z utemeljitvijo predlagatelja in stališčem Uprave glede nasprotnega predloga, ki bo objavljen tudi v časniku Dnevnik, je podan v pripetem dokumentu ter je na vpogled delničarjem na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik do 10. 6. 2014 med 10. in 12. uro ter na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d. (www.triglav.eu).

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 16. 5. 2014 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

 

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Datum: 16.05.2014
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items