Okrožno sodišče v Kopru je zavrglo tožbeni zahtevek Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) zoper Istrabenz ter njegove lastnike, s katerim je zahtevala razveljavitev sklepov avgustovske skupščine Istrabenza glede izvolitve organov skupščine, podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2007 ter imenovanja revizorja. Kot so septembra pojasnili na ATVP, so tožbo vložili zato, ker lastniki Istrabenza na avgustovski skupščini niso spoštovali njene odločbe o odvzemu glasovalnih pravic.Medij: Primorske novice
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Aktualno
Datum: 13. 03. 2009
Stran: 3