Delo, 20.09.2016

Žito ne_bo_delilo_lanskega_dobičkaŽito ne bo delilo lanskega dobička Skupščina Nerazporejenih 25,8 milijona evrov bodo prenesli v letošnje poslovno leto Ljubljana - Delničarji Žita so seznanjeni s poročilom o poslovanju družbe v preteklem letu podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu. Podprli so tudi predlog uprave, da 25,8 milijona evrov bilančnega dobička prenesejo nerazporejenega v letošnje poslovno leto. MARJETA ŠOŠTARIČ Žito, ki je v preteklem letu fizični obseg proizvodnje povečalo za 7 odstotkov v primerjavi z letom prej, je hkrati ustvarilo za 37 odstotkov več čistega dobička, bilančni dolg je znižalo za 17 odstotkov. Prodaja doma je bila praktično na ravni prejšnjih let, zato pa se je povečala na tujih ti-gih, še posebej izstopa porast izvoza v pekarstvu, ki je najpomembnejša dejavnost. Žito prodaja kruh tako tudi na Danskem, na Kanarskih otokih, v Španiji in Romuniji, je med drugim našteval predsednik uprave Janez Boje in poudaril, da za družbo ostaja najpomembnejši trg domači trg, kjer se jim je tržni delež povečal v sedmih kategorijah izdelkov.

Zahtevno in prelomno leto Letošnji načrt je povečati prihodke za 2,5 odstotka (116,6 milijona evrov), dobiček pa želijo zvišati za 5,5 odstotka v primerjavi z lanskim, pri čemer načrtujejo največjo rast pri kruhu in konditorstvu. V prvih treh mesecih letos so uspešno sledili zastavljenim ciljem: prihodki so bili za 3 odstotke višji (28 milijonov evrov), dobiček iz poslovanja pa je bil za 8 odstotkov višji. Bo pa to leto kljub vsemu zahtevno zaradi visoko zastavljenih ciljev, pa tudi prelomno za družbo zaradi novega poglavja, ki ga prinaša spremenjeno večinsko lastništvo, potem ko je bila 21. aprila sklenjena pogodba konzorcija 51,5-odstotnih lastnikov družbe o prodaji tega deleža hrvaški Podravki. »Pričakujemo, da bo imel novi lastnik vsaj toliko posluha za našo strategijo kot dosedanji,« pravi Boje. Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) je na skupščini glede na rezultate družbe v preteklem letu v nasprotju z upravo Žita predlagalo, da se del bilančnega dobička nameni za izplačilo dividend. Po predlogu, ki ga je podal predsednik VZMD Kristjan Verbič, bi dobrih 6,5 milijona evrov namenili za izplačilo dividend, in sicer po 18,50 evra bruto za delnico, preostali del bilančnega dobička pa bi ostal nerazporejen in se prenesel kot nerazporejen v poslovno leto 2015. Ker je bil z večino izglasovan predlog uprave, o nasprotnem predlogu niso glasovali, Verbič pa je napovedal izpodbojno tožbo. Delničarji Žita so izglasovali tudi predlog o imenovanju pooblaščenega revizorja za leto 2015, to bo revizijska družba UHY iz Ljubljane. Podprli so tudi predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe o doregistraciji dejavnosti s posredništvom pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij trgovina na debelo s trdimi tekočimi in plinastimi gorivi, trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi; posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno. Kot je pojasnil Boje, to ne pomeni, da se bodo sami začeli ukvarjati s prodajo pogonskega goriva, ampak gre za ekonomsko rešitev, po kateri bodo prevozniki, ki opravljajo zanje delo, kupovali gorivo, maziva ipd. pri njih. Žito ima namreč sklenjene pogodbe s ponudniki goriv.

 

Medij: Delo
Avtorji: Šoštarič Marjeta
Teme: Vseslovensko združenje malih delničarjev, Kristjan Verbič, mali delničarji
Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo
Datum: 20. 06. 2015 
Stran: 9

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items