Na sinočnjem sestanku Ministra za gospodarstvo dr. Mateja Lahovnika in predsednika VZMD mag. Kristjana Verbiča je minister pritrdil večini predlogov VZMD ter zagotovil, da bo temu primerno na jutrišnji seji Odbora za gospodarstvo Državnega zbora (DZ) predlagal pomembne spremembe vladnega predloga novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C). Tako naj bi bila iz predloga novele umaknjena večina členov, ki jih je VZMD v svojem konstruktivnem predlogu argumentirano označil kot odstranitev zadnjih ovir »popolne tajkunizacije« Slovenije. Poleg tega je minister zagotovil tudi implementacijo včerajšnjega dodatnega predloga amandmaja VZMD, ki bi prinesel ničnost skupščin, sklicanih neupoštevaje zakonski rok, kakor v primeru jutrišnje skupščine Infond Holdinga.
V VZMD kljub zadovoljstvu spričo zagotovil ministra opozarjajo, da novela zakona žal še vedno ne vključuje bistvenih in nujnih sprememb ZGD, kot jih že dalj časa predlaga VZMD in bi dejansko šle v smeri ureditve katastrofalnega stanja na področju korporativnega upravljanja v Republiki Sloveniji ter akutne problematike manipulacije z lastnimi delnicami, stvarnimi vložki, iztisnitvami in ustrezno zaščito manjšinjskih delničarjev. Zato bo predsednik VZMD na jutrišnji seji Odbora za gospodarstvo DZ predvidoma predlagal sprejem priporočila Vladi, da v najkrajšem času pripravi novo novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1D), ki bi končno vključevala vsaj ključne predloge sprememb in amandmajev, ki so jih pripravili strokovni sodelavci VZMD na podlagi neposredne in dnevne prakse VZMD ter poglobljene analize akutnega področja korporativnega upravljanja in zaščite malih delničarjev.
Z željo po domišljenem, konstruktivnem in učinkovitem reševanju nakopičene, akutne in kompleksne problematike ter neznosnega stanja na področju korporativnega upravljanja v Republiki Sloveniji predsednik VZMD, tudi danes nadaljuje z intenzivnimi sestanki s predstavniki Vlade in Poslanskih skupin v DZ oz. nosilci politične in zakonodajne moči, pri čemer si prizadeva zagotoviti nujne spremembe zakonodaje in posledično tudi sodne prakse, hkrati pa preprečiti sprejem tistih predlogov Vlade, ki bi vodili v dodatno poglabljanje stiske malih delničarjev in velike večine državljanov. Pri tem VZMD ponovno skrajno resno opozarja na strahoten prepad med besedami in zagotovili ter zakonskimi predlogi (novela ZGD-1C) in dejanskim ravnanjem nosilcev političnih in javnih funkcij.
Sicer VZMD pristojna ministrstva, Vlado RS in DZ RS vse od svoje ustanovitve oz. od leta 2006 vztrajno ter s konstruktivnimi predlogi opozarja na kratkovidnost in neustreznost - z evropsko zakonodajo nepovezanih - posegov v slovenski pravni red, katerih rezultat je očiten vsakomur že prek površnega spremljanja javnih občil. Žal tudi ob tokratnem predlogu novele ZGD, kot ga je Vlada RS sprejela 5. 3. 2009 - navkljub drugačnim obetom - ni upoštevala glavnine in bistvenih predlogov VZMD oz. »Predloga sprememb in dopolnitev VZMD k noveli ZGD-1C ter k ZGD-1«, poslanega Ministru za gospodarstvo, dr. Mateju Lahovniku, dne 2. 2. 2009, teden za tem pa še Generalnemu sekretarju Vlade RS, gospodu Milanu M. Cviklu. Že pred tem pa je bila Vlada RS temeljito seznanjena s stališči in predlogi VZMD z dopisi in pobudami z dne 19. 11. 2008, 11. 12. 2008, 10. 1. 2009, 14. 1. 2009 pa še s »Temeljnimi izhodišči VZMD glede upravljanja družb v Republiki Sloveniji«). Posebej nazorno in skupaj z relevantno pravno prakso - izhajajočo tudi iz številnih tožb, ki so jih člani in sodelavci VZMD v preteklih nekaj letih delovanja VZMD sprožili pred pristojnimi sodišči - pa tudi ob obisku Misije OECD, na sedežu VZMD, dne 15. 1. 2009.
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items