MK založbaPred slabo uro se je v Ljubljani zaključila skupščina družbe Mladinska knjiga Založba d.d., na kateri je bilo prisotnega 67,22 % kapitala z glasovalno pravico. Skupščine se je udeležil tudi Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je zastopal tudi delničarje vključene v Delniško OPORO.

Delničarji so se v daljši razpravi seznanili z letnim poročilom družbe za leto 2016 ter bilančnim dobičkom v višini 328.476 €, ob tem pa je Predsednik uprave, Peter Tomšič, poudaril, da se je rezultat poslovanja v letu 2016 precej izboljšal. Prvotni predlog Uprave in Nadzornega sveta sicer ni predvideval delitve dobička, vendar so bili k tej točki dnevnega reda predlagani trije nasprotni predlogi. VZMD je v svojem predlogu predlagal delitev dobička v višini 321.711,75 € oziroma 0,27 € bruto na delnico, ki bi bil delničarjem izplačan konec avgusta. Predlog večinskega delničarja, DUTB d.d. (51,23 %), ki je bil na koncu tudi sprejet, se je od predloga VZMD razlikoval le v tem, da bo dividenda izplačana šele 30. novembra letos. Mag. Verbič je ob tem apeliral na DUTB naj podpre čimprejšnje izplačilo dividend tudi z vidika procesa ukinjanja registrskih računov ter s tem omogočil participacijo delničarjem pri dobičku še pred prenosi z registrskih računov ter pričakovanimi tozadevnimi zakonskimi spremembami, ki se najverjetneje obetajo že jeseni. Proti predlogu DUTB je glasovalo 3,04 % prisotnega kapitala.

Obsežnejša razprava na skupščini je potekala predvsem ob številnih vprašanjih in razmišljanjih o poslovanju ter perspektivi družbe dveh manjšinskih delničarjev, Milana Matosa in Andreja Cunderja, sicer nekdanja vodila v družbi. V razpravi sta se med drugim dotaknila tudi primerjav s poslovanjem največjega konkurenta, DZS d.d., ki naj bi po njunih navedbah posloval precej bolje od Mladinske knjige, pri čemer je Tomšič nekdanjima vodilnima ponudil celo menjavo njunih delnic Mladinske knjige za delnice DZS, ki jih ima Mladinska knjiga v svojem portfelju.

Delničarji so v nadaljevanju podelili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu za leto 2016, pri čemer je proti razrešnici Upravi glasovalo 6,87 % prisotnega kapitala, proti razrešnici Nadzornemu svetu pa 2,98 % prisotnega kapitala.  Skupščina je tudi imenovala revizijsko hišo Deloitte Revizija d.o.o. za revizorja za poslovno leto 2017.


Sorodna sporočila:

DZS – kljub uspešnemu tekočemu poslovanju zaradi finančnih obveznosti iz preteklosti z 31 mio € bilančne izgube – pred sklenitvijo 5-letnega reprograma, ki predvideva prodajo MARINE PORTOROŽ in TERM ČATEŽ - Torek, 25.07.2017


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items