hurry dont miss out

Ajdovska družba MLINOTEST, d.d., je v tem tednu vsem delničarjem, ki so na junijski skupščini nasprotovali sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, poslal pogodbe o prevzemu delnic - skladno s sprejetim Nasprotnim predlogom VZMD. Vsi delničarji, ki na skupščini niso bili prisotni (neposredno ali po pooblastilu), a bi kljub temu želeli izkoristiti zadnjo možnost za denarno odpravnino pod pogoji kot jih je z nasprotnim predlogom na skupščini izposloval VZMD, lahko to še vedno dosežejo s podpisom Delničarskega sporazuma oz. prenosom svojih delnic na odvetniški fiduciarni račun »Delniške OPORE« pri VZMD, vendar najkasneje do 16. 8. 2018!

Mag. Kristjan Verbič, ki je na skupščini poleg VZMD zastopal tudi »Delniško OPORO« (VIDEO), je namreč podal nasprotni predlog, s katerim je uspel prvotno predlagano denarno odpravnino v višini 3,95 € za delnico zvišati na 4,75 €. Hkrati je VZMD dodal tudi rok za sklepanje pogodb in prenos delnic, ki je začel teči dan po izplačilu dividend, s čimer so delničarji pridobili še 0,38 € bruto na delnico (dividende), skupaj torej 5,13 € oz. 1,18 € (29,87 %) več, kot s prvotno predlaganim sklepom Uprave in Nadzornega sveta Mlinotesta.

Do denarne odpravnine pod takšnimi pogoji pa so upravičeni le delničarji, ki so na skupščini nasprotovali sklepu o umiku delnic z organiziranega trga. Žal številni delničarji na skupščini niso bili prisotni, niti niso oddali pooblastila v sklopu neposrednega informiranja, ki ga je po sklicu skupščine opravil VZMD, ali pa so oddali pooblastilo, kjer niso nasprotovali umiku oz. nasprotnemu predlogu VZMD. Vendar tudi za te delničarje še vedno obstaja možnost, da prejmejo denarno odpravnino, pod pogoji, kot so bili po nasprotnem predlogu VZMD sprejeti na skupščini – v ta namen morajo najkasneje do 16. 8. 2018 podpisati Delničarski sporazum oz. pristopiti v »Delniško OPORO« pri VZMD ter svoje delnice prenesti na odvetniški fiduciarni račun, ki ga je na skupščini zastopal Predsednik VZMD in zanj glasoval proti umiku. Skrajni rok za izvedbo dokončnega prenosa delnic na Mlinotest je namreč 20. avgust 2018, kar pa bo za te delničarje zagotovila »Delniška OPORA«.  

Ob dejstvu, da je skupščina potrdila tudi pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, pri čemer cena ne sme presegati denarne odpravnine 4,75 € oz. ne sme biti nižja od polovice tega zneska, pa v VZMD opozarjajo, da naknadni odkupi v sklad lastnih delnic po ceni 4,75 € nikakor niso garantirani, pač pa se - po umiku delnic z borze ter izplačilih doseženih denarnih odpravnin - odkupi utegnejo navzdol približati minimalni predvideni ceni odkupov - torej 2,38 €!

VZMD zato ponovno vabi vse preostale delničarje, naj se še pravočasno odzovejo ter pristopijo v »Delniško OPORO« oz. podpišejo Delničarski sporazum pri VZMD. Delničarji, ki imajo svoje delnice še vedno na prehodnih oz. ukinjenih registrskih računih pri KDD, lahko k »Delniški OPORI« pristopijo z enostavno izpolnitvijo PRISTOPNE IZJAVE in NALOGA ZA PRENOS. Pristopno izjavo delničarji pošljejo na VZMD (Hrenova 13, 1000 Ljubljana), nalog za prenos pa lahko osebno oddajo v vložišču KDD (Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana) ali pa ga pošljejo po pošti – v tem primeru utegne KDD zahtevati dodatna dokazila o istovetnosti. Za vsa dodatna pojasnila so sodelavci VZMD na voljo vsak delavnik med 9:00 in 17:00, na telefonskih številkah 01 25 11 420 ali 031 770 771 in e-naslovu delnice@vzmd.si.


Sorodna sporočila:

MLINOTEST – višja odpravnina 4,75 € in dividenda 0,38 € ob umiku z borze - največja delničarja MLINO in FIN VITA podprla Nasprotni predlog VZMD za višjo denarno odpravnino - sreda, 13.06.2018

MLINOTEST – VZMD z Nasprotnim predlogom na današnji skupščini zahteva 30 % višjo denarno odpravnino (z dividendo – skupaj 5,13 €) za delničarje, ki nasprotujejo umiku delnic z borze - sreda, 13.06.2018

MLINOTEST – na današnjem sodnem naroku umaknjena tožba družbe MLINO in ustavljen kazenski postopek zoper Predsednika VZMD zaradi žaljive obdolžitve - petek, 01.12.2017

VIPA HOLDING – malim delničarjem skupno 585.004,40 € (0,40 € za delnico), torej več kot 6-kratnik lanske prevzemne ponudbe – uspešno sklenjena dolgotrajna pogajanja VZMD z večinskim lastnikom MLINO – 10 dni za vključitev delničarjev v prodajni paket - Četrtek, 30.11.2017

VIPA HOLDING – Likvidacijski upravitelj v odgovoru VZMD opravičuje nedavno prodajo zgolj dela ključne naložbe (MLINOTEST) svojemu največjemu lastniku (MLINO) ter opozori, da se lahko postopek likvidacije tudi prekine in praktično v nedogled podaljša agoni - Torek, 21.11.2017

Z razsodbo VZMD naposled pridobil Sporazum med OBČINO AJDOVŠČINA in MLINO d.o.o. ter poslal nova vprašanja likvidacijskemu upravitelju VIPA HOLDING ob zastoju pogajanj za pošteno prodajo svežnja 828 malih delničarjev, doslej vključenih v Delniško OPORO - Sreda, 15.11.2017

VIPA HOLDING – napredek v zahtevnih pogajanjih z družbo MLINO o odkupu delnic preko 750 delničarjev v Delničarskem sporazumu in Delniški OPORI pri VZMD, po vsaj 6-kratniku borzne in prevzemne cene – ZADNJE VABILO DELNIČARJEM - Petek, 27.10.2017

VIPA HOLDING - zagotovila likvidacijskega upravitelja ob zahtevi VZMD, večinski lastnik MLINO s pobudo za sestanek, ob formiranju Delničarskega sporazuma in drugih aktivnostih VZMD, ki podaljšuje rok za pristop delničarjev k prizadevanjem za skupno prodaj - Petek, 20.10.2017

VIPA HOLDING, MLINOTEST – VZMD v izogib oškodovanju preko 8.000 malih delničarjev obeh družb zahteva informacijo o višini kupnine oz. pogojih pri odsvojitvi 14,46 % delnic managerski družbi MLINO, ki je tako postala tudi največji delničar MLINOTESTA - Ponedeljek, 16.10.2017

VIPA HOLDING – 7.740 malim delničarjem po prepričanju VZMD skupaj pripada vsaj med 497.253 € in 892.131 €, po trenutnem tečaju pa so njihove delnice vredne 10-krat manj, le 87.750 € - VZMD vabi k Delničarskemu sporazumu, »Delniški OPORI« in skupni prodaji - Sreda, 11.10.2017

MLINOTEST – ajdovski Občinski svet tokrat javno o sporni milijonski naložbi občine v Mlinotest oz. asistenci pri njegovem tajkunskem prevzemanju - Četrtek, 29.06.2017

MLINOTEST – VZMD s pritožbo zoper sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici – sodnica Nataša Vižintin Komel v izrecnem nasprotju z zakonom dokazno breme o usklajenem ravnanju družb Mlino, Vipa Holding in Občine Ajdovščina naložila kar VZMD - Sreda, 14.06.2017

MLINOTEST – ponovno zavlačevanje z izkoriščanjem pravnih manevrov, VZMD z odgovorom na predlog za izdajo začasne odredbe - Petek, 07.06.2017

MLINOTEST – ravnanja Občine Ajdovščina pod drobnogledom Računskega sodišča, odločba Informacijskega pooblaščenca o razkritju Sporazuma z managersko družbo Mlino, VZMD še v naznanitev Evropski komisiji o nedovoljeni državni pomoči - Petek, 02.06.2017

ATVP prejel sum prikritja notranje informacije pri managerskem prevzemu MLINOTESTA - obvladovana VIPA HOLDING prikrila dobljeni spor z ABANKO o zastavni pravici 86% vsega premoženja (VZMD objavlja sodbo) - 15-milijonsko oškodovanje - Sreda, 12.04.2017

MLINOTEST – sodišče zavrglo tožbo družbe Mlino zoper mag. Verbiča zaradi kaznivega dejanja žaljive obdolžitve ob opozarjanju na sporni managerski prevzem - Sreda, 05.04.2017

MLINOTEST – niz šokantnih razkritij in dokumentov v managerskem prevzemu – odvetnik Praček zastopal tako dolžnika (VIPA HOLDING) kot tudi upnika (MLINO), posojilo zavarovano z delnicami Mlinotesta, ATVP pa povezav ne vidi! - Torek, 28.03.2017

MLINOTEST – nova šokantna razkritja v primeru spornega managerskega prevzema družbe, ob oškodovanju 8.797 delničarjev Vipe holding, Gorenjske banke, Mlinotesta in Občine Ajdovščina - Ponedeljek, 20.03.2017

Opozorilo javnosti zoper Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP), kot jo vodi mag. Miloš Čas, in pred spreminjanjem zakonodaje izključno za ukinitev Delniške OPORE pri VZMD ter možnosti ohranjanja naložb malih vlagateljev - Četrtek, 22.12.2016

MLINOTEST - dodatna zamegljevanja spornega managerskega prevzema Mlinotesta s ponovnimi poizkusi diskreditacije VZMD, ki je sprožil sodni postopek - Četrtek, 24.11.2016

MLINOTEST - pri tajkunskem prevzemu uprava ne izbira sredstev ter stopnjuje laži in diskreditacije - VZMD objavlja dokumente - Ponedeljek, 29.08.2016

ATVP - VZMD pred Upravnim sodiščem zoper Agencijo sprožil postopke zaradi sporne zavrnitve zahteve za vpogled v spis v prevzemnem postopku in izdaje dovoljenja za sporni prevzem Mlinotesta s strani njegove uprave - Sreda, 24.08.2016

MLINOTEST - Uprava najavila postopke zoper mag. Verbiča, ta pa po zahtevah naslovljenih na ATVP zdaj zahteva od Župana Ajdovščine (enega od prevzemnikov) dostop do informacij javnega značaja - Ponedeljek, 08.08.2016

MLINOTEST - as regards Tuesday’s takeover bid VZMD has announced to take measures against ATVP (Securities Market Agency) and believes that the questionable and ignominious bid is not acceptable for the shareholders - Petek, 05.08.2016

MLINOTEST - ob današnji prevzemni ponudbi VZMD napovedal ukrepe tudi zoper ATVP ter izraža prepričanje, da sporna in sramotna ponudba za delničarje ni sprejemljiva - Torek, 02.08.2016

MLINOTEST - ob prevzemni nameri družbe Mlino želi VZMD z udeležbo v postopku izdaje dovoljenja ATVP zagotoviti primernost ponujene cene, ki bo pomembna tudi v primeru pričakovane iztisnitve/razlastitve 630 delničarjev - Četrtek, 28.07.2016

MLINOTEST - polemična letos že tretja skupščina v znamenju delitve dobička in statusa (lastnih) delnic - VZMD ponovno v izpodbijanje, delničarjem pa ves dobiček in rezerve iz preteklih let - Sreda, 18.05.2016

MLINOTEST - VZMD vložil tožbo za razveljavitev sklepov 27. skupščine, ki je potrdila nične sklepe 26. skupščine o zamenjavi vseh predstavnikov kapitala v Nadzornem svetu družbe - Ponedeljek, 21.03.2016

MLINOTEST - druga letošnja skupščina ni prinesla sprememb glede na prejšnjo - po opozorilih VZMD - zdaj razveljavljeno skupščino - Četrtek, 11.02.2016

MLINOTEST - današnja skupščina predčasno zamenjala oba člana nadzornega sveta - po opozorilih VZMD družba VIPA HOLDING - v likvidaciji izglasovala svoj Nasprotni predlog - VZMD kljub pomembnemu uspehu napovedal možnost izpodbijanja sklepa - Četrtek, 07.01.2016

MLINOTEST - pred jutrišnjo skupščino resno opozorilo največjemu lastniku, družbi VIPA HOLDING - v likvidaciji, naj zaščiti interese svojih 11.480 delničarjev in prepreči predlagano menjavo nadzornikov ter ohrani pogoje za konkurenčno prodajo delnic - Sreda, 06.01.2016

AJDOVŠČINA, LJUBLJANA, NOVA GORICA, VIPAVA - pestro in vzpodbudno dogajanje ob 5. Ljubljana Forumu ter obisku gospodarske delegacije iz Jaroslavlja - Četrtek, 08.10.2015

 


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items