Včeraj je na Okrožnem sodišču v Ljubljani potekal predobravnavni narok v primeru zasebne kazenske tožbe, ki so jo člani uprave družbe Mlinotest, David Nabergoj, Matija Majcenovič in Danilo Kobal, osebno vložili zoper mag. Kristjana Verbiča, Predsednika VZMD, zaradi očitanega kaznivega dejanja žaljive obdolžitve, ki naj bi jo storil z opozarjanjem na sporen managerski prevzem ajdovske družbe. (Prispevek iz oddaje Tednik od 4:25 minute dalje:http://www.vzmd.si/novice/mediji-o-vzmd/grad-gori-grof-bezi)

Na včerajšnjem naroku je mag. Verbič med drugim izpostavil, da izjav nikakor ne zanika ter da so bile njegove izjave precej mile, sploh glede na dodatno ugotovljena dejstva in pridobljene listinske dokaze v zvezi s šokantnimi postopki prevzemanja Mlinotesta. Hkrati je predlagal, da se v dokazni postopek vključijo številni dodatni dokumenti, ki doslej (malim) delničarjem Mlinotesta niso bili dosegljivi. Med drugim kot dokaz predlaga delničarski sporazum med Občino Ajdovščina ter družbo Mlino, ki ga občina Ajdovščina, kljub Odločbi informacijske pooblaščenke še vedno ni razkrila, družba Mlino pa s tem v zvezi toži tudi Informacijsko pooblaščenko, ki je razkritje odredila.

Sicer je identičen kazenski postopek zoper mag. Verbiča sprožila tudi družba Mlino, ki jo obvladujejo isti akterji tajkunskega prevzema družbe Mlinotest. Ti z zgolj ščepcem lastnega kapitala in nadvse spornimi ravnanji na škodo Mlinotesta, njegovih preostalih delničarjev, malih delničarjev družbe Vipa holding in Občine Ajdovščina, poskušajo prevzeti družbo Mlinotest. Sodišče je omenjeno tožbo aprila letos zavrglo, zato v VZMD pričakujejo, da bo enako ravnalo tudi v tem primeru. Sodišče je takrat v svoji obrazložitvi med drugim zapisalo, da je obdolženi mag. Kristjan Verbič »zgolj podajal ostrejšo kritiko poteka postopka prevzema družbe Mlinotest d.d. in ravnanja zasebnega tožilca pri tem, pri čemer je v podporo svojih trditev tudi predložil številno dokumentacijo, na podlagi katere je upravičeno verjel, da manjšinski delničarji, katere je zastopal, pri prevzemu te družbe niso bili enakopravno obravnavani.« 

V VZMD se ne čudijo novemu poskusu diskreditacije Združenja in njegovega Predsednika osebno, ob vse več postopkih, ki jih vodijo tudi v preko 30 sodnih primerih. Ob tem velja opomniti na dejstvo, da ne gre za prvi poizkus blatenja VZMD in mag. Verbiča s strani vodstva družbe Mlinotest.


Sorodna sporočila:

MLINOTEST – VZMD s pritožbo zoper sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici – sodnica Nataša Vižintin Komel v izrecnem nasprotju z zakonom dokazno breme o usklajenem ravnanju družb Mlino, Vipa Holding in Občine Ajdovščina naložila kar VZMD - Sreda, 14.06.2017

MLINOTEST – ponovno zavlačevanje z izkoriščanjem pravnih manevrov, VZMD z odgovorom na predlog za izdajo začasne odredbe - Petek, 07.06.2017

MLINOTEST – ravnanja Občine Ajdovščina pod drobnogledom Računskega sodišča, odločba Informacijskega pooblaščenca o razkritju Sporazuma z managersko družbo Mlino, VZMD še v naznanitev Evropski komisiji o nedovoljeni državni pomoči - Petek, 02.06.2017

ATVP prejel sum prikritja notranje informacije pri managerskem prevzemu MLINOTESTA - obvladovana VIPA HOLDING prikrila dobljeni spor z ABANKO o zastavni pravici 86% vsega premoženja (VZMD objavlja sodbo) - 15-milijonsko oškodovanje - Sreda, 12.04.2017

MLINOTEST – sodišče zavrglo tožbo družbe Mlino zoper mag. Verbiča zaradi kaznivega dejanja žaljive obdolžitve ob opozarjanju na sporni managerski prevzem - Sreda, 05.04.2017

MLINOTEST – niz šokantnih razkritij in dokumentov v managerskem prevzemu – odvetnik Praček zastopal tako dolžnika (VIPA HOLDING) kot tudi upnika (MLINO), posojilo zavarovano z delnicami Mlinotesta, ATVP pa povezav ne vidi! - Torek, 28.03.2017

MLINOTEST – nova šokantna razkritja v primeru spornega managerskega prevzema družbe, ob oškodovanju 8.797 delničarjev Vipe holding, Gorenjske banke, Mlinotesta in Občine Ajdovščina - Ponedeljek, 20.03.2017

Opozorilo javnosti zoper Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP), kot jo vodi mag. Miloš Čas, in pred spreminjanjem zakonodaje izključno za ukinitev Delniške OPORE pri VZMD ter možnosti ohranjanja naložb malih vlagateljev - Četrtek, 22.12.2016

MLINOTEST - dodatna zamegljevanja spornega managerskega prevzema Mlinotesta s ponovnimi poizkusi diskreditacije VZMD, ki je sprožil sodni postopek - Četrtek, 24.11.2016

MLINOTEST - pri tajkunskem prevzemu uprava ne izbira sredstev ter stopnjuje laži in diskreditacije - VZMD objavlja dokumente - Ponedeljek, 29.08.2016

ATVP - VZMD pred Upravnim sodiščem zoper Agencijo sprožil postopke zaradi sporne zavrnitve zahteve za vpogled v spis v prevzemnem postopku in izdaje dovoljenja za sporni prevzem Mlinotesta s strani njegove uprave - Sreda, 24.08.2016

MLINOTEST - Uprava najavila postopke zoper mag. Verbiča, ta pa po zahtevah naslovljenih na ATVP zdaj zahteva od Župana Ajdovščine (enega od prevzemnikov) dostop do informacij javnega značaja - Ponedeljek, 08.08.2016

MLINOTEST - as regards Tuesday’s takeover bid VZMD has announced to take measures against ATVP (Securities Market Agency) and believes that the questionable and ignominious bid is not acceptable for the shareholders - Petek, 05.08.2016

MLINOTEST - ob današnji prevzemni ponudbi VZMD napovedal ukrepe tudi zoper ATVP ter izraža prepričanje, da sporna in sramotna ponudba za delničarje ni sprejemljiva - Torek, 02.08.2016

MLINOTEST - ob prevzemni nameri družbe Mlino želi VZMD z udeležbo v postopku izdaje dovoljenja ATVP zagotoviti primernost ponujene cene, ki bo pomembna tudi v primeru pričakovane iztisnitve/razlastitve 630 delničarjev - Četrtek, 28.07.2016

MLINOTEST - polemična letos že tretja skupščina v znamenju delitve dobička in statusa (lastnih) delnic - VZMD ponovno v izpodbijanje, delničarjem pa ves dobiček in rezerve iz preteklih let - Sreda, 18.05.2016

MLINOTEST - VZMD vložil tožbo za razveljavitev sklepov 27. skupščine, ki je potrdila nične sklepe 26. skupščine o zamenjavi vseh predstavnikov kapitala v Nadzornem svetu družbe - Ponedeljek, 21.03.2016

MLINOTEST - druga letošnja skupščina ni prinesla sprememb glede na prejšnjo - po opozorilih VZMD - zdaj razveljavljeno skupščino - Četrtek, 11.02.2016

MLINOTEST - današnja skupščina predčasno zamenjala oba člana nadzornega sveta - po opozorilih VZMD družba VIPA HOLDING - v likvidaciji izglasovala svoj Nasprotni predlog - VZMD kljub pomembnemu uspehu napovedal možnost izpodbijanja sklepa - Četrtek, 07.01.2016

MLINOTEST - pred jutrišnjo skupščino resno opozorilo največjemu lastniku, družbi VIPA HOLDING - v likvidaciji, naj zaščiti interese svojih 11.480 delničarjev in prepreči predlagano menjavo nadzornikov ter ohrani pogoje za konkurenčno prodajo delnic - Sreda, 06.01.2016

AJDOVŠČINA, LJUBLJANA, NOVA GORICA, VIPAVA - pestro in vzpodbudno dogajanje ob 5. Ljubljana Forumu ter obisku gospodarske delegacije iz Jaroslavlja - Četrtek, 08.10.2015

 


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net


There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items