Pritožba zoper sodbo VZMD Mlinotest sklepi skupščine Redacted Page 01Včeraj je VZMD vložil pritožbo zoper prvostopenjsko sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici, s katero je to povsem neutemeljeno zavrnilo tožbeni zahtevek, s katerim je VZMD zahteval razveljavitev sklepov 27. skupščine družbe Mlinotest d.d., ki so več kot očitno nični ter doseženi z nezakonitim glasovanjem povezanih družb Vipa Holding d.d. – v likvidaciji, Mlino d.o.o. in Občine Ajdovščina.

Prvostopenjsko sodišče je pri svoji odločitvi zmotno in nepopolno ugotovilo dejansko stanje ter v postopku odločanja zakrivilo več bistvenih kršitev postopka. Iz obrazložitve prvostopenjske sodbe med drugim izhaja, da sodnica Nataša Vižintin Komel, tožbe in pripravljalnih vlog VZMD sploh ni (pozorno) prebrala. Sodnica je brez zaslišanja prič, ki sta jih predlagali celo obe stranki, po liniji najmanjšega odpora »ugotovila«, da je »dejansko stanje v zadevi relativno jasno« in »spravila zadevo pod streho«.

V zadevi pa bi morala sodnica postopati skladno z zakonskim načelom obrnjenega dokaznega bremena, kar v konkretni zadevi pomeni, da se usklajeno ravnanje družb Mlino, Vipa Holding in Občine Ajdovščina domneva - na strani tožene stranke pa je, da sodišče prepriča, da temu ni tako oziroma da te osebe niso ravnale usklajeno. Sodnica je takšno zakonsko domnevo »naivno« spregledala in celotno dokazno breme naložila VZMD, kar je v tem primeru izrecno ravnanje v nasprotju z zakonom. Kljub temu je VZMD sodišču predložilo celo vrsto listinskih dokazov, predlagalo zaslišanje zakonitega zastopnika Vipe Holding, pa se sodnica Vižintin Komel do teh dokazov sploh ni opredelila, kaj šele, da bi jih upoštevala pri odločanju v zadevi.

Sodišče je namreč od VZMD (popolnoma zgrešeno) zahtevalo, da naj dokaže, da so se trije zgoraj navedeni subjekti usklajevali ravno na dan skupščine (11.02.2016). Pri tem sodnice Vižintin Komel očitno ni zanimalo, kaj se je dogajalo pred potekom skupščine in kaj po sami skupščini. Za njo je kot kaže bistven zgolj en sam dan, en sam trenutek. Da je takšno mišljenje povsem zgrešeno in neživljenjsko, je verjetno jasno vsakomur. Da je tako mišljenje tudi pravno zmotno, izhaja tudi iz Zakona o prevzemih, ki določa, da delujejo osebe usklajeno, kadar predlagajo sprejetje določenega skupščinskega sklepa in le tega (z glasovanjem) tudi sprejmejo. Predlog sklepa in glasovanje o njem (običajno) ne poteka v istem trenutku.

Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič se ob tem zgroženo sprašuje: »Kako lahko v Sloveniji sploh še govorimo o pravni državi, če sodnica Okrožnega sodišče očitno sploh ne razume, kaj pomeni obrnjeno dokazno breme, površno bere vloge strank ter se niti ne opredeljuje do njihovih dokaznih predlogov? Ali pa sodišče morda ščiti zgolj interese »pri(h)vatizatorskih« uprav, za (male) delničarje pa mu ni mar? Nadejamo se, da bo Višje sodišče postopalo kot sodišču priteče - pred izdajo sodbe mora sodišče nujno ugotoviti popolno in pravilno dejansko stanje, tega pa materialno-pravno pravilno subsumirati.«


Sorodna sporočila:

MLINOTEST – ponovno zavlačevanje z izkoriščanjem pravnih manevrov, VZMD z odgovorom na predlog za izdajo začasne odredbe - Petek, 07.06.2017

MLINOTEST – ravnanja Občine Ajdovščina pod drobnogledom Računskega sodišča, odločba Informacijskega pooblaščenca o razkritju Sporazuma z managersko družbo Mlino, VZMD še v naznanitev Evropski komisiji o nedovoljeni državni pomoči - Petek, 02.06.2017

ATVP prejel sum prikritja notranje informacije pri managerskem prevzemu MLINOTESTA - obvladovana VIPA HOLDING prikrila dobljeni spor z ABANKO o zastavni pravici 86% vsega premoženja (VZMD objavlja sodbo) - 15-milijonsko oškodovanje - Sreda, 12.04.2017

MLINOTEST – sodišče zavrglo tožbo družbe Mlino zoper mag. Verbiča zaradi kaznivega dejanja žaljive obdolžitve ob opozarjanju na sporni managerski prevzem - Sreda, 05.04.2017

MLINOTEST – niz šokantnih razkritij in dokumentov v managerskem prevzemu – odvetnik Praček zastopal tako dolžnika (VIPA HOLDING) kot tudi upnika (MLINO), posojilo zavarovano z delnicami Mlinotesta, ATVP pa povezav ne vidi! - Torek, 28.03.2017

MLINOTEST – nova šokantna razkritja v primeru spornega managerskega prevzema družbe, ob oškodovanju 8.797 delničarjev Vipe holding, Gorenjske banke, Mlinotesta in Občine Ajdovščina - Ponedeljek, 20.03.2017

Opozorilo javnosti zoper Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP), kot jo vodi mag. Miloš Čas, in pred spreminjanjem zakonodaje izključno za ukinitev Delniške OPORE pri VZMD ter možnosti ohranjanja naložb malih vlagateljev - Četrtek, 22.12.2016

MLINOTEST - dodatna zamegljevanja spornega managerskega prevzema Mlinotesta s ponovnimi poizkusi diskreditacije VZMD, ki je sprožil sodni postopek - Četrtek, 24.11.2016

MLINOTEST - pri tajkunskem prevzemu uprava ne izbira sredstev ter stopnjuje laži in diskreditacije - VZMD objavlja dokumente - Ponedeljek, 29.08.2016

ATVP - VZMD pred Upravnim sodiščem zoper Agencijo sprožil postopke zaradi sporne zavrnitve zahteve za vpogled v spis v prevzemnem postopku in izdaje dovoljenja za sporni prevzem Mlinotesta s strani njegove uprave - Sreda, 24.08.2016

MLINOTEST - Uprava najavila postopke zoper mag. Verbiča, ta pa po zahtevah naslovljenih na ATVP zdaj zahteva od Župana Ajdovščine (enega od prevzemnikov) dostop do informacij javnega značaja - Ponedeljek, 08.08.2016

MLINOTEST - as regards Tuesday’s takeover bid VZMD has announced to take measures against ATVP (Securities Market Agency) and believes that the questionable and ignominious bid is not acceptable for the shareholders - Petek, 05.08.2016

MLINOTEST - ob današnji prevzemni ponudbi VZMD napovedal ukrepe tudi zoper ATVP ter izraža prepričanje, da sporna in sramotna ponudba za delničarje ni sprejemljiva - Torek, 02.08.2016

MLINOTEST - ob prevzemni nameri družbe Mlino želi VZMD z udeležbo v postopku izdaje dovoljenja ATVP zagotoviti primernost ponujene cene, ki bo pomembna tudi v primeru pričakovane iztisnitve/razlastitve 630 delničarjev - Četrtek, 28.07.2016

MLINOTEST - polemična letos že tretja skupščina v znamenju delitve dobička in statusa (lastnih) delnic - VZMD ponovno v izpodbijanje, delničarjem pa ves dobiček in rezerve iz preteklih let - Sreda, 18.05.2016

MLINOTEST - VZMD vložil tožbo za razveljavitev sklepov 27. skupščine, ki je potrdila nične sklepe 26. skupščine o zamenjavi vseh predstavnikov kapitala v Nadzornem svetu družbe - Ponedeljek, 21.03.2016

MLINOTEST - druga letošnja skupščina ni prinesla sprememb glede na prejšnjo - po opozorilih VZMD - zdaj razveljavljeno skupščino - Četrtek, 11.02.2016

MLINOTEST - današnja skupščina predčasno zamenjala oba člana nadzornega sveta - po opozorilih VZMD družba VIPA HOLDING - v likvidaciji izglasovala svoj Nasprotni predlog - VZMD kljub pomembnemu uspehu napovedal možnost izpodbijanja sklepa - Četrtek, 07.01.2016

MLINOTEST - pred jutrišnjo skupščino resno opozorilo največjemu lastniku, družbi VIPA HOLDING - v likvidaciji, naj zaščiti interese svojih 11.480 delničarjev in prepreči predlagano menjavo nadzornikov ter ohrani pogoje za konkurenčno prodajo delnic - Sreda, 06.01.2016

AJDOVŠČINA, LJUBLJANA, NOVA GORICA, VIPAVA - pestro in vzpodbudno dogajanje ob 5. Ljubljana Forumu ter obisku gospodarske delegacije iz Jaroslavlja - Četrtek, 08.10.2015

 


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net