logo Modra linija holding

Na včerajšnji skupščini koprske družbe Modra linija holding, d.d., ki ima 8.500 malih delničarjev, je glavni delničar, družba FP, d.o.o., imetnik 90,93 % vseh delnic, sprejel sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja (nase). Ob tem je glavni delničar kot primerno denarno odpravnino določil 6,00 € na delnico. V VZMD dvomijo v primernost višine ponujene denarne odpravnine, ki je identična tečaju na Ljubljanski borzi, a je nelikvidna. Tečaji manj znanih oz. nelikvidnih delnic so pogosto precej nižji od dejanske vrednosti družb. Strokovni sodelavci VZMD zato proučujejo možnost oz. potrebo po sprožitvi postopka sodne preveritve primernosti denarne odpravnine.

Danes je potekala skupščina družbe A1, d.d., na kateri je bilo prisotnega 40,68 % kapitala z glasovalno pravico. Skupščine so se udeležili trije zastopniki delničarjev, med njimi tudi Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je zastopal 2,8 % prisotnega kapitala. Skupščina se je seznanila z bilančno izgubo v višini 4.358.482,42 € ter čisto izgubo poslovnega leta 2015 v višini 13.131.159,86 €. S tem v zvezi je Predsednik VZMD na skupščini Upravi zastavil vprašanje, v čem je - z vidika interesa delničarjev oz. vlagateljev - namen obstoja družbe, ki že vse od leta 2012 posluje z izgubo ter ali ne bi bilo primerneje družbe likvidirati ter tako 315 delničarjem omogočiti vsaj nekaj donosa iz njihove naložbe. Zanimalo ga je tudi, ali slabi rezultati družbe kakorkoli vplivajo na prejemke Uprave.

Predsednik uprave, dr. Samo Javornik, je ob tem pojasnil, da je družba v procesu finančnega prestrukturiranja, da se je v minulem letu razdolžila za preko 10 milijonov €, ima dober denarni tok, ter da je prikazana izguba bolj računovodske narave, povezana tudi s podpisom sporazuma z bankami (MRA), o čemer bodo pripravili tudi pisno sporočilo. Po oceni dr. Javornika bi družba utegnila biti zmožna izplačila dividend za leto 2017 oz. najkasneje 2018.

Ker se je o razrešnici Upravi in Nadzornemu svetu glasovalo skupaj s sklepom o uporabi bilančnega dobička, je VZMD glasoval proti takšnemu sklepu, ki je bil tako sprejet z 97,20 %, med tem ko sta bila soglasno sprejeta sklepa o imenovanju družbe BDO Revizija, d.o.o., za revizorja za leto 2016 ter sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta družbe, na podlagi predloga razširitve dnevnega reda skupščine, ki ga je podal največji delničar AE nepremičnine, d.o.o. (12,04 %).


Sorodna sporočila:

CINKARNA CELJE, JAVOR PIVKA, MODRA LINIJA HOLDING - skupščinski dan z delitvijo dividend, menjavo nadzornikov, spremembami Statutov, zmanjšanjem in povečanjem osnovnega kapitala in Nasprotnim predlogom VZMD - Torek, 07.06.2016

MODRA LINIJA HOLDING - delničarji tudi tokrat brez dividend; dobiček bo namenjen novim »investicijam v investicije« - Torek, 31.08.2010

MODRA LINIJA HOLDING - obvezna delitev dividend: nasprotni predlog VZMD namenja dobršen del bilančnega dobička delničarjem - Četrtek, 03.06.2010


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net