VZMD je v začetku julija uspešno sklenil pogajanja v primeru izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe Modra linija holding, d.d. ter dosegel Dogovor o izvensodni poravnavi, ki omogoča dodatno izplačilo v višini 0,50 € na delnico, kar skupaj – za vse iztisnjene delničarje – predstavlja 132.607,50 € dodatka k že prejetim odpravninam. Dogovor o izvensodni poravnavi predvideva, da so do doplačila upravičeni vsi tisti delničarji, ki bodo v mesecu dni po objavi prvega poziva pristopili k Delničarskemu sporazumu v okviru VZMD.

V VZMD ob tem ponovno izpostavljajo, da bodo do dodatnega izplačila upravičeni le delničarji, ki bodo pristopili k Delničarskemu sporazumu in tako pooblastili VZMD, da delničarjem-pristopnikom prek posebnega fiduciarnega računa pre-nakaže dodatek k siceršnji (že prejeti) denarni odpravnini. Pooblastilo oz. podpisan sporazum mora VZMD na svoj naslov prejeti najkasneje do 10. avgusta 2017, medtem ko drugi delničarji do dodatnega izplačila žal ne bodo upravičeni, niti ob morebitnem poizkusu naknadnega pristopa. 

Iztisnjeni delničarji, ki se želijo priključiti Delničarskemu sporazumu v okviru VZMD ter tako izkoristiti izpogajano možnost dodatnega izplačila, naj svoj interes sporočijo na elektronski naslov info@vzmd.si ali telefon 01 25 11 420, vsak delavnik med 9.00 in 17.00 uro.


Sorodna sporočila:

132.608 € DODATNE ODPRAVNINE za 8.553 iztisnjenih delničarjev MODRE LINIJE, ki bodo VZMD oddali pooblastilo za izplačilo - NUJNI POZIV delničarjem - Sreda, 12.07.2017

MODRA LINIJA HOLDING - po iztisnitvi malih delničarjev VZMD sprožil postopke za sodni preizkus denarne odpravnine - VABILO IZTISNJENIM - Petek, 02.12.2016

MODRA LINIJA HOLDING, A1 - iztisnitev 8.500 delničarjev Modre linije holding ter sprememba Statuta in možnosti donosa za 315 delničarjev družbe A1 - Sreda, 07.09.2016

CINKARNA CELJE, JAVOR PIVKA, MODRA LINIJA HOLDING - skupščinski dan z delitvijo dividend, menjavo nadzornikov, spremembami Statutov, zmanjšanjem in povečanjem osnovnega kapitala in Nasprotnim predlogom VZMD - Torek, 07.06.2016

MODRA LINIJA HOLDING - delničarji tudi tokrat brez dividend; dobiček bo namenjen novim »investicijam v investicije« - Torek, 31.08.2010

MODRA LINIJA HOLDING - obvezna delitev dividend: nasprotni predlog VZMD namenja dobršen del bilančnega dobička delničarjem - Četrtek, 03.06.2010


www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items