Za danes sklicana skupščina NFD HOLDING, d.d., bo vsekakor pomembna glede na dnevni red in predlagane sklepe, predvidoma pa tudi glede udeležencev in vsebine razprave. Na dnevnem redu skupščine največjega pravnega naslednika nekdanjih PID-ov, s preko 62.500 delničarjev, je tako imenovanje štirih novih-starih članov nadzornega sveta (od tega kar treh ponovno, čeprav so nedavno odstopili). Poleg tega uprava in nadzorni svet skupščini predlagata pomembne spremembe statuta, med drugimi dokapitalizacijo za dobrih 27,1 mio. evrov tudi s stvarnimi vložki ter izključitvijo prednostne pravice delničarjev.

 Poročilo VZMD TV bomo objavili zgodaj popoldan.

Značke: skupščina
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items