Natanko pred letom dni je Ustavno sodišče RS zavrnilo predlog VZMD za začasno zadržanje prodaje NKBM, saj naj - ob vseh posredovanih dokazih in očitnih dejstvih - ne bi nastale težko popravljive škodljive posledice, spričo silne naglice pri prodaji davkoplačevalsko pre-kapitalizirane (kar 26% kapitalske ustreznosti - revidirano za 2014) banke - torej za vsaj 3x prenizko ceno (250 M€) - z dodatno nasilno odtujitvijo lastnine blizu 100.000 državljanov!

Še nekaj zgovornih dejstev:

- sporočilo VZMD z dne 28. 9. 2015: »NKBM in gusarsko pravo - Okrajna sodnica Nataša Štefanec Pančur odločila diametralno nasprotno od Višjega in Okrožnega sodišča ter ocene Državnega sveta RS in Varuha človekovih pravic - izključena ustavna pravica zahtevati povračilo škode zaradi nad-ustavnosti Zakona o bančništvu!«

- sporočilo VZMD z dne 7. 10. 2015: »Pritožba VZMD zoper Sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani o ne-izdaji Začasne odredbe za zaustavitev prodaje … SRAMOTNO SPRENEVEDANJE še brez odgovora Predsednice Sodišča - Generalni Državni pravobranilec po protestu VZMD sporočil, da so pošto Sodišča sprejeli - o Predlogu se niso izjasnili, Sodišče pa kar sámo odločilo v škodo razlaščenih delničarjev!«

- sporočilo VZMD z dne 12. 3. 2015: »POZOR - razkritje dokazov o nezakonitosti cenitev slovenskih bank in pretirane »bančne luknje«, kot temelja za milijardno oškodovanje države in vseh državljanov, na podlagi nezakonitih ravnanj Banke Slovenije ter njenih Odločb o izrednih ukrepih« 

- sporočilo VZMD z dne 17. 2. 2015: »DRŽAVNI ZBOR - PREPOVED PRODAJE NKBM ravnokar na Odboru za finance in monetarno politiko - Predlog začasne odredbe je VZMD na USTAVNO SODIŠČE vložil za preprečitev neposredne škode državi in državljanom«

- sporočilo VZMD z dne 18. 2. 2015: »VIDEO SOOČENJE z argumenti - zgovorno razkritje zavajanj predstavnikov Banke Slovenije, prejšnje Vlade RS ter akterjev sporne sanacije bank, ob množični razlastitvi državljanov in srhljivem oškodovanju davkoplačevalcev«

- sporočilo VZMD z dne 4. 2. 2015: »USTAVNO SODIŠČE - VZMD vložil še Predlog začasne odredbe za PREPOVED PRODAJE NKBM - preprečitev neposredne škode državi in državljanom«

www.vzmd.si - več o VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev

www.vzmd.tv in www.investo.tv - preko 300 video prispevkov

www.investo.si - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

www.invest-to.net - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net

Značke: nkmb