Brdo pri Kranju, 18. 2. 2011: Konferenca ob izidu Ekonomskega pregleda OECD za Slovenijo 2011 - ekskluzivno poročilo VZMD.TV:

 

Predsednik VZMD mag. Kristjan Verbič se je aktivno udeležil tudi tokratne Konference ob izidu Ekonomskega pregleda OECD za Slovenijo 2011, ki je potekala v petek, 18. 2. 2011, v Kongresnem centru Brda pri Kranju. Tokratna razprava je bila po ocenah številnih uglednih udeležencev še bolj zanimiva in plodna kot predhodna, 1. konferenca ob predstavitvi poročila OECD »Ekonomski pregled Slovenije 2009«, 1. 7. 2009.

Mag. Verbič je v sklopu poglavja o tujih investicijah in upravljanju podjetij izrazil zadovoljstvo s tozadevnimi ugotovitvami in priporočili OECD, ki izpostavlja zaščito pravic malih delničarjev ter opozarja na Akcijski načrt reforme upravljanja družb v Republiki Sloveniji. Slednjega je Vlada RS sprejela že maja 2009 in na prvem mestu predvideva pregled oz. revizijo zakonodaje na področju zaščite pravic manjšinskih delničarjev, kar je že šesto leto ena od prioritet prizadevanj VZMD ter osrednjih tem tudi ob obisku misije OECD na sedežu VZMD, 15. 1. 2009.

V razpravi se je mag. Verbič dotaknil štirih ključnih področij iz omenjenega dela dokumenta ter jih dopolnil z nekaterimi konkretnimi predlogi za ureditev in izboljšanje razmer na slovenskem kapitalskem trgu, pri upravljanju podjetij (corporate governance), ukrepih za privabljanje tujih in domačih (individualnih) investitorjev ipd. Vabljeni k ogledu zadevnega poročila VZMD.TV in nekaterih drugih relevantnih prispevkov:

VZMD.TV - Misija OECD na sedežu VZMD prisluhnila kritičnim stališččem in predlogom, 15. 1. 2009:

 

    

VZMD.TVOECD načela upravljanja družb - poročilo z razprave na GZS, 21. 1. 2009:

 

VZMD.TV - odbor DZ RS sprejel vse predloge VZMD v zvezi z ZGD-1C - rezultat intenzivnih pogovorov s predstavniki Vlade, DZ in Poslanskih skupin v DZ, 8. 5. 2009:

 

 

 VZMD.TV - prikaz možnih posledic novele ZGD-1B - zgovorno poročilo s potrjevanja na Odboru DZ RS, 9. 6. 2008:

   

¸

  

Z željo po domišljenem, konstruktivnem in učinkovitem reševanju nakopičene, akutne in kompleksne problematike ter stanja na področju upravljanja podjetij v Republiki Sloveniji, si VZMD prizadeva zagotoviti nujne spremembe zakonodaje in posledično tudi sodne prakse, hkrati pa preprečiti sprejem tistih predlogov, ki bi vodili v dodatno poglabljanje stiske malih delničarjev in velike večine državljanov. Pri tem VZMD ponovno skrajno resno opozarja na strahoten prepad med besedami in zagotovili ter zakonskimi predlogi (novela ZGD-1C) in dejanskim ravnanjem nosilcev političnih in javnih funkcij.

VZMD pristojna ministrstva, Vlado RS in DZ RS vse od svoje ustanovitve oz. od leta 2006 vztrajno ter s konstruktivnimi predlogi opozarja na kratkovidnost in neustreznost posegov v slovenski pravni red. Žal tudi ob zadnjem predlogu novele ZGD, kot ga je Vlada RS sprejela 5. 3. 2009 - navkljub drugačnim obetom - ni upoštevala glavnine in bistvenih predlogov VZMD oz. »Predloga sprememb in dopolnitev VZMD k noveli ZGD-1C ter k ZGD-1«, poslanega Ministru za gospodarstvo, dr. Mateju Lahovniku, dne 2. 2. 2009, teden za tem pa še Generalnemu sekretarju Vlade RS, gospodu Milanu M. Cviklu. Že pred tem pa je bila Vlada RS temeljito seznanjena s stališči in predlogi VZMD z dopisi in pobudami z dne 19. 11. 2008, 11. 12. 2008, 10. 1. 2009, 14. 1. 2009 pa še s »Temeljnimi izhodišči VZMD glede upravljanja družb v Republiki Sloveniji«). Posebej nazorno in skupaj z relevantno pravno prakso - izhajajočo tudi iz številnih tožb, ki so jih člani in sodelavci VZMD v preteklih nekaj letih delovanja VZMD sprožili pred pristojnimi sodišči - pa tudi ob obisku Misije OECD, na sedežu VZMD, dne 15. 1. 2009.

 

VZMD.TV - nadzorniki odslej drugače(?!) - poročilo s 14. skupščina ZČNS, 17. 4. 2009:

 

VZMD.TV - Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) - NOVO VODSTVO po letni skupščini in članskemu srečanju, 16. 4. 2010:

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items